Vastuvõtt

Vastuvõtt


Kui sa ei tea millist eriala valida, siis tutvu meie erialadega SIIN.

Elektrooniliselt saate avalduse esitada sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu.

 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kirjuta otsingusse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ja leia enda soovitud eriala.
 • Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid (kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli, kui vastuvõtukomisjoni vestlusele tuled)
 • (Tõrgete vältimiseks kasuta brausereid Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge või Mozilla Firefox)

Sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.

Positiivse otsuse korral tuleb sul SAIS-is ka kinnitada kooli õppima asumine.

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vastuvõtukomisjoni vestlusel osalemine.

Vastuvõtukomisjonid toimuvad järgmistel kuupäevadel kell 10.00 - 16.00:

 • 19. juuni
 • 24. juuli
 • 07. august
 • 21. august

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse peale 2005 aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart 

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu  ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse enne 2005 aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub 21. augustini, tööpäevadel kell 9.00-16.00.

Koolis kohapeal sisseastumiseks või kirja teel saatmiseks vajalikud dokumendid:

Alla 18 aastasel lisaks:

Sisseastumiseks kohapeal (kui täidad sisseastumiseks vajalikud dokumendid kirjalikult koolis kohapeal) võta kaasa: 

 • Isikut tõendav dokument

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • Haridusnõudeta erialale õppima asumisel viimase lõpetatud klassi tunnistus

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm 

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart

 

Sisseastumisavalduse, ankeedi ja kinnitus-nõusoleku saate esitada kuni 21. augustini ka e-posti teel, saates selle aadressil kool@vigalattk.ee.

Samuti on võimalik sisseastumiseks vajalikud dokumendid saata kirja teel aadressile: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa.

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vastuvõtukord on leitav Õppekorralduseeskirja lisas nr.1

Kui sa ei tea millist eriala valida, siis tutvu meie erialadega SIIN.

Elektrooniliselt saate avalduse esitada sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu.

 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kirjuta otsingusse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ja leia enda soovitud eriala.
 • Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid (kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli, kui vastuvõtukomisjoni vestlusele tuled)
 • (Tõrgete vältimiseks kasuta brausereid Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge või Mozilla Firefox)

Sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.

Positiivse otsuse korral tuleb sul SAIS-is ka kinnitada kooli õppima asumine.

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vastuvõtukomisjoni vestlusel osalemine.

Vastuvõtukomisjonid toimuvad järgmistel kuupäevadel kell 10.00 - 16.00:

 • 19. juuni
 • 24. juuli
 • 07. august
 • 21. august

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse peale 2005 aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart 

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu  ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse enne 2005 aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub 21. augustini, tööpäevadel kell 9.00-16.00.

Koolis kohapeal sisseastumiseks või kirja teel saatmiseks vajalikud dokumendid:

Alla 18 aastasel lisaks:

Sisseastumiseks kohapeal (kui täidad sisseastumiseks vajalikud dokumendid kirjalikult koolis kohapeal) võta kaasa: 

 • Isikut tõendav dokument

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • Haridusnõudeta erialale õppima asumisel viimase lõpetatud klassi tunnistus

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm 

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart

 

Sisseastumisavalduse, ankeedi ja kinnitus-nõusoleku saate esitada kuni 21. augustini ka e-posti teel, saates selle aadressil kool@vigalattk.ee.

Samuti on võimalik sisseastumiseks vajalikud dokumendid saata kirja teel aadressile: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa.

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vastuvõtukord on leitav Õppekorralduseeskirja lisas nr.1

vana-vigala_tehnika-_ja_teeninduskooli_tutvustav_video
vana-vigala_tehnika-_ja_teeninduskooli_tutvustav_video