Vastuvõtt 2023

Elektrooniline vastuvõtt avatud alates 1. aprillist 2023.


Kõikide meie koolis pakutavate erialadega saad tutvuda SIIN.

Elektrooniliselt saate avalduse esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kirjuta otsingusse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ja leia endale sobiv eriala.
 • Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid (kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli, kui vastuvõtukomisjoni vestlusele tuled)
 • Tõrgete vältimiseks kasuta brausereid Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge või Mozilla Firefox.
 • Sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.
 • Positiivse otsuse korral tuleb sul SAIS-is ka kinnitada kooli õppima asumine.

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vastuvõtukomisjoni vestlusel osalemine.

Vastuvõtukomisjonid toimuvad järgmistel kuupäevadel kell 10.00 - 16.00:

 • 30. juuni
 • 4. august

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse peale 2005. aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 
 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm
 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan
 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart 

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu  ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse enne 2005. aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 
 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia
 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm
 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 

Mitte-elektrooniline vastuvõtt koolis kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.

Sisseastumiseks on vaja täita alljärgnevad dokumendid:
(kõik dokumendid on võimalik täita ka kohapeal)

Alla 18 aastasel lisaks:

Tulles võta kaasa: 

 • Isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või Eesti kodaniku pass)

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • Haridusnõudeta erialale õppima asumisel viimase lõpetatud klassi tunnistus

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm 

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart

 

Kui kohale tulles jäi mõni dokument kaasa võtmata, siis:

Sisseastumiseks vajalikke dokumente saate esitada ka e-posti teel, saates need aadressile kool@vigalattk.ee.

Samuti on võimalik sisseastumiseks vajalikud dokumendid saata kirja teel aadressile: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa.

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vastuvõtukord on leitav Õppekorralduseeskirja lisas nr.1

Kõikide meie koolis pakutavate erialadega saad tutvuda SIIN.

Elektrooniliselt saate avalduse esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kirjuta otsingusse Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ja leia endale sobiv eriala.
 • Lisa e-keskkonnas küsitud info ja vajalikud dokumendid (kui ei saa kohe dokumente esitada, siis võid seda teha ka hiljem või tuua kooli, kui vastuvõtukomisjoni vestlusele tuled)
 • Tõrgete vältimiseks kasuta brausereid Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge või Mozilla Firefox.
 • Sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.
 • Positiivse otsuse korral tuleb sul SAIS-is ka kinnitada kooli õppima asumine.

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vastuvõtukomisjoni vestlusel osalemine.

Vastuvõtukomisjonid toimuvad järgmistel kuupäevadel kell 10.00 - 16.00:

 • 30. juuni
 • 4. august

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse peale 2005. aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 
 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm
 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan
 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart 

Kui oled  ennast eelnevalt registreerinud SAIS keskkonna kaudu  ja oled lõpetanud eelmise õppeasutuse enne 2005. aastat, siis sisseastumisvestlusele tulles võta kaasa:

 • Isikut tõendav dokument 
 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia
 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm
 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 

Mitte-elektrooniline vastuvõtt koolis kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.

Sisseastumiseks on vaja täita alljärgnevad dokumendid:
(kõik dokumendid on võimalik täita ka kohapeal)

Alla 18 aastasel lisaks:

Tulles võta kaasa: 

 • Isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või Eesti kodaniku pass)

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • Haridusnõudeta erialale õppima asumisel viimase lõpetatud klassi tunnistus

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm 

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart

 

Kui kohale tulles jäi mõni dokument kaasa võtmata, siis:

Sisseastumiseks vajalikke dokumente saate esitada ka e-posti teel, saates need aadressile kool@vigalattk.ee.

Samuti on võimalik sisseastumiseks vajalikud dokumendid saata kirja teel aadressile: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa.

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vastuvõtukord on leitav Õppekorralduseeskirja lisas nr.1


vana-vigala_ttk
vana-vigala_ttk