Täiendav vastuvõtt 2021

Täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele on veel avatud.


Täiskasvanutele (sessioonõpe):

Põhikooli järel (õppeaeg 3 a):

Haridusnõudeta:

 

Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:
(kõik dokumendid on võimalik täita ka kohapeal)

Alla 18 aastasel lisaks:

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vastuvõtukomisjoni vestlusel osalemine.

 

Vestlusele tulles võta kaasa: 

 • Isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või Eesti kodaniku pass)

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • Haridusnõudeta erialale õppima asumisel viimase lõpetatud klassi tunnistus

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm 

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart

 

Kui kohale tulles jäi mõni dokument kaasa võtmata, siis:

Sisseastumiseks vajalikke dokumente saate esitada ka e-posti teel, saates need aadressile kool@vigalattk.ee.

Samuti on võimalik sisseastumiseks vajalikud dokumendid saata kirja teel aadressile: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa.

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vastuvõtukord on leitav Õppekorralduseeskirja lisas nr.1

Täiskasvanutele (sessioonõpe):

Põhikooli järel (õppeaeg 3 a):

Haridusnõudeta:

 

Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:
(kõik dokumendid on võimalik täita ka kohapeal)

Alla 18 aastasel lisaks:

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vastuvõtukomisjoni vestlusel osalemine.

 

Vestlusele tulles võta kaasa: 

 • Isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või Eesti kodaniku pass)

 • Haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia

 • Haridusnõudeta erialale õppima asumisel viimase lõpetatud klassi tunnistus

 • 1 dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm 

 • HEV õppijal iseloomustus või üleminekuplaan

 • Alla 18 aastasel eelmisest koolist kaasa saadud tervisekaart

 

Kui kohale tulles jäi mõni dokument kaasa võtmata, siis:

Sisseastumiseks vajalikke dokumente saate esitada ka e-posti teel, saates need aadressile kool@vigalattk.ee.

Samuti on võimalik sisseastumiseks vajalikud dokumendid saata kirja teel aadressile: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa.

 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vastuvõtukord on leitav Õppekorralduseeskirja lisas nr.1


vana-vigala_tehnika-_ja_teeninduskooli_tutvustav_video
vana-vigala_tehnika-_ja_teeninduskooli_tutvustav_video