Koolielu

Toetused


Põhiharidusejärgsed erialad

Tasuta koolilõuna

Koolilõuna kulude katmine on Eesti riigi poolt ette nähtud toetus, mida saavad keskhariduseta esmaõppe õppekavade õpilased. Tasuta koolilõunat saab kooli sööklas õpilaspileti alusel.

Loe täpsemalt seadusest.

Kõik erialad

Sõidutoetus kooli- ja kojusõiduks

Selleks, et taotleda sõidutoetust, tuleb esmalt täita ühekordne avaldus.

Avaldus esitatakse grupijuhendajale üks kord õppeaja jooksul õpingute alguses.

Igakuiselt tuleb grupijuhendajale esitada aruanne koos sõidupiletitega, sõidukulude tekkimisele järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Õpilaskodus, üürikorteris vm elav mujalt pärit õppija saab esitada igakuiselt oma sõidupiletid, mis sõltuvalt õppekava tasemest kompenseeritakse:

- kahe koduskäigu piletid kuus (4. taseme kutseõppe õpilastele (v.a kutsekeskharidusõpe) ja 5. taseme kutseõppe õpilastele.

- üks edasi-tagasi sõit nädalas (kutsekeskharidusõppe, teise ja kolmanda taseme kutseõppes õppivatele õpilastele).

Iga päev kodust kooli sõitvatel õpilastel kompenseeritakse bussipiletid sõltumata sellest, kui kaugel koolist on õppija elukoht. Elukohta arvestatakse rahvastikuregistri järgi.

NB! Sõidutoetuse saamiseks ei saa esitada kütusetšekke.

Sõidukulu erakorraline hüvitamine

Kui õppija elab kohas, kus peale auto ei ole muud mõistlikku kooli jõudmise vahendit (näiteks väga kehva ühistranspordiühenduse tõttu), siis saab ta taotleda eritoetust.

Sõidukulu erakorralisel hüvitamisel lähtutakse eritoetuse korra põhimõtetest.

Avalduste vormid sõidukompensatsiooni taotlemiseks eritoetuse fondist:

Õppetoetuse põhitoetus

Põhitoetust saavad õppijad pingeridade alusel vastavalt õppeinfosüsteemis "Tahvel" esitatud avaldustele.

Pingerea koostamise aluseks on õppeedukus ja õppija aktiivsus:

- õppekava täitmise protsent e. õppevõlgade puudumine;
- keskmine hinne;
- õppija silmapaistvad tulemused, ühiskondlik aktiivsus ja võistlustel või konkurssidel osalemine.

Õppetoetuse summaks on 60 eurot kuus.

Esimese kursuse õppijad saavad õppetoetust alates teisest poolaastast st septembris õppima asunud õppijad saavad õppetoetust alates veebruarist.

Avalduse esitamise tähtaeg on hiljemalt 10. september või 10. veebruar.

Koolis on kehtestatud loetelu (vt. ÕKE lisa 11 peatükk V punkt 6) rikkumistest, mille korral on koolil õigus peatada või lõpetada õppetoetuse maksmine.

Põhitoetuse eritoetus raske majandusliku olukorra puhul

Eritoetust määratakse vastavalt õppijate infosüsteemis "Tahvel" esitatud taotlustele, mille aluseks on KOV poolt väljastatud tõend õppija majandusliku olukorra kohta.  Eritoetuse maksmise aluseks on õpilase positiivsed tulemused õppetöös. 
 

Põhiharidusejärgsed erialad

Tasuta koolilõuna

Koolilõuna kulude katmine on Eesti riigi poolt ette nähtud toetus, mida saavad keskhariduseta esmaõppe õppekavade õpilased. Tasuta koolilõunat saab kooli sööklas õpilaspileti alusel.

Loe täpsemalt seadusest.

Kõik erialad

Sõidutoetus kooli- ja kojusõiduks

Selleks, et taotleda sõidutoetust, tuleb esmalt täita ühekordne avaldus.

Avaldus esitatakse grupijuhendajale üks kord õppeaja jooksul õpingute alguses.

Igakuiselt tuleb grupijuhendajale esitada aruanne koos sõidupiletitega, sõidukulude tekkimisele järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Õpilaskodus, üürikorteris vm elav mujalt pärit õppija saab esitada igakuiselt oma sõidupiletid, mis sõltuvalt õppekava tasemest kompenseeritakse:

- kahe koduskäigu piletid kuus (4. taseme kutseõppe õpilastele (v.a kutsekeskharidusõpe) ja 5. taseme kutseõppe õpilastele.

- üks edasi-tagasi sõit nädalas (kutsekeskharidusõppe, teise ja kolmanda taseme kutseõppes õppivatele õpilastele).

Iga päev kodust kooli sõitvatel õpilastel kompenseeritakse bussipiletid sõltumata sellest, kui kaugel koolist on õppija elukoht. Elukohta arvestatakse rahvastikuregistri järgi.

NB! Sõidutoetuse saamiseks ei saa esitada kütusetšekke.

Sõidukulu erakorraline hüvitamine

Kui õppija elab kohas, kus peale auto ei ole muud mõistlikku kooli jõudmise vahendit (näiteks väga kehva ühistranspordiühenduse tõttu), siis saab ta taotleda eritoetust.

Sõidukulu erakorralisel hüvitamisel lähtutakse eritoetuse korra põhimõtetest.

Avalduste vormid sõidukompensatsiooni taotlemiseks eritoetuse fondist:

Õppetoetuse põhitoetus

Põhitoetust saavad õppijad pingeridade alusel vastavalt õppeinfosüsteemis "Tahvel" esitatud avaldustele.

Pingerea koostamise aluseks on õppeedukus ja õppija aktiivsus:

- õppekava täitmise protsent e. õppevõlgade puudumine;
- keskmine hinne;
- õppija silmapaistvad tulemused, ühiskondlik aktiivsus ja võistlustel või konkurssidel osalemine.

Õppetoetuse summaks on 60 eurot kuus.

Esimese kursuse õppijad saavad õppetoetust alates teisest poolaastast st septembris õppima asunud õppijad saavad õppetoetust alates veebruarist.

Avalduse esitamise tähtaeg on hiljemalt 10. september või 10. veebruar.

Koolis on kehtestatud loetelu (vt. ÕKE lisa 11 peatükk V punkt 6) rikkumistest, mille korral on koolil õigus peatada või lõpetada õppetoetuse maksmine.

Põhitoetuse eritoetus raske majandusliku olukorra puhul

Eritoetust määratakse vastavalt õppijate infosüsteemis "Tahvel" esitatud taotlustele, mille aluseks on KOV poolt väljastatud tõend õppija majandusliku olukorra kohta.  Eritoetuse maksmise aluseks on õpilase positiivsed tulemused õppetöös.