Vastuvõtt

Erialad

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli on oodatud õppima nii noored, kes soovivad esimest ametit õppida, kui ka täiskasvanud, kellel on soov ümber- või täiendõppeks. Erinevatele kutseõppekavadele saab õppima asuda, kui:


 • Sul on põhiharidus ning soovid kutsekeskharidust või kutset;
 • Sul on keskharidus ning soovid kutset;
 • Sul on põhihariduse omandamine pooleli jäänud ja Sa oled vähemalt 22-aastane;
 • Sul on kutseharidus ja/või erialane töökogemus ning soovid edasi õppida jätkuõppes või omandada uut ametit;
 • Sul on kõrgharidus ning soovid ka kutset.

Rohkem infot selle kohta, kuidas meile külla tulla, saad SIIT.

Sepp

 
Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg Õppekava
Kutseõpe, tase 4 Statsionaarne (õpe toimub sessioonidena) Keskharidus või põhiharidus kui oled vähemalt 18a 2 aastat

2021
2022
2023

Sepp valmistab oma koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi sepiseid, kasutades tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest sepistatud tavapärased tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed. Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise monteerimise, sepise pinna viimistlemise ning lihtsamate sepiste parandamisega. (Kutsestandard, Sepp tase 4)

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Mõlemal õppeaastal tuleb õppijal sooritada ettenähtud mahus praktikat (vt. õppekava), mida on võimalik teha ka välisriigis läbi Erasmus+ programmi. Õpingud lõppevad kutseeksamiga, mille sooritamisel omandatakse Sepp, tase 4 kutse.

Meil on

Kaasaegse sisustusega õppetöökoda ja õpilaskodu, väga head koostööpartnerid, loometööd soodustav asupaik, tore meeskond ja hea söök. Õppetööväliselt on õppijatel võimalus tegeleda hobidega ning teha sporti - näiteks käia jõusaalis ja viburingis.

Teilt ootame

Kohusetundlikku ja aktiivset osalemist õppetöös, huvi ja austust käsitöö ning teiste käsitööliste vastu, valmidust osaleda õppetöövälistes sündmustes ja loomingulist mõtlemist.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes, õppesessioonid toimuvad kaks korda kuus N-L. Kaugemalt tulijatel soovitame õppetöö ajal kasutada kooli õpilaskodus ööbimise võimalust. Õppetsüklid on nähtavad kooli õppeinfosüsteemis.

Edasiõppimise võimalused

Sepa eriala lõpetajad saavad jätkata elukestvat õpet teistel meie kutsekooli erialadel (näiteks keraamik, puukäsitöö, mööblirestauraator) või teistes kutsekoolides. Edasi saab õppida ka kõrghariduse või rakenduskõrghariduse tasemel käsitöö või käsitöödisainiga seotud erialadel Eesti Kunstiakadeemias, Viljandi Kultuuriakadeemias ja mujal.

Sisseastumine

 • Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni.
 • Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus, kui soovid võid võtta kaasa illustreerivat materjali erialale sobivuse kohta (nt. fotosid eelnevalt tehtud töödest/inspiratsiooni allikatest, joonistusi jne).
 • Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.
 • Rohkem infot sisseastumise kohta saad vaadata SIIT.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema:

 • erialale vastav tööriietus
 • turvajalatsid

Soovitused tööriietuse ja turvajalatsite kohta annab erialaõpetaja. Kool tagab ülejäänud isikukaitsevahendite olemasolu. Esimesel koolipäeval läbite ohutusalase juhendamise.

Meedia

Raplamaa Sõnumid. Käsitöölane: Näiteid sepaeriala lõputöödest

Raplamaa Sõnumid. Sepatöö nõuab loomingulist meelt ja koostööoskust

Lisainformatsioon

Käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja ja sepa eriala kutseõpetaja

Joonas Kiri