Koolielu

Tugirühm


Tugirühm on töötab alates 2016 aasta augustist. Tugirühma püsiliikmed on õppedirektor, tugikeskuse juhataja-eripedagoog, hingeabi nõustaja ja noortejuht-nõustaja. Vajadusel kaasatakse tugirühma töösse ka õpetajaid, juhtivõpetajaid, õpilaskodu töötajaid, õpilasesinduse liikmeid või teisi, probleemi lahendamiseks vajalikke olulisi isikuid.


Tugirühma peamised ülesanded on:

 • abistada õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid koolis esinevate sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemide lahendamisel (koolivägivald, kohanemisprobleemid, konfliktid õpilaste ja õpilaste-õpetajate vahel);
 • selgitada välja haridusliku erivajadusega (HEV) õpilased, kellel esineb raskusi õpitulemuste saavutamisel;
 • abistada õpilasi individuaalõppegraafiku (IÕG) või individuaalse õppekava (IÕK) rakendamisel;
 • abistada erialavõlgnevustega õpilast uue õppekava valikul;
 • osutada konsultatsiooni, õpiabi ja nõustamist;
 • abistada grupijuhendajat õpilase puudumiste põhjuste väljaselgitamisel;
 • koordineerida koostööd kooli tugiteenuste pakkujate vahel.

Tugirühma peamised ülesanded on:

 • abistada õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid koolis esinevate sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemide lahendamisel (koolivägivald, kohanemisprobleemid, konfliktid õpilaste ja õpilaste-õpetajate vahel);
 • selgitada välja haridusliku erivajadusega (HEV) õpilased, kellel esineb raskusi õpitulemuste saavutamisel;
 • abistada õpilasi individuaalõppegraafiku (IÕG) või individuaalse õppekava (IÕK) rakendamisel;
 • abistada erialavõlgnevustega õpilast uue õppekava valikul;
 • osutada konsultatsiooni, õpiabi ja nõustamist;
 • abistada grupijuhendajat õpilase puudumiste põhjuste väljaselgitamisel;
 • koordineerida koostööd kooli tugiteenuste pakkujate vahel.