Koolitused

Tasuta koolitused

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames toimuvad 2023. aastal alljärgnevad koolitused.


  • Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi. 
  • Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Täiendkoolitused:

Uus koolituste info peatselt tulekul!

 

Koolitustele saad registreerida läbi:

  • Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi. 
  • Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Täiendkoolitused:

Uus koolituste info peatselt tulekul!

 

Koolitustele saad registreerida läbi: