Koolitused

Tasuta koolitused

Tasuta koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimuse (RKT) raames 

2024. aasta VÕTI RKT koolitused viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“.


 • Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi. 
 • Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.
 • NB! Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT) finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

 • Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse vastavalt osalemise tingimustele (lähtudes lõpetamise nõuetest).

  ESF programmi raames koolitusetel VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:

  - erialase tasemehariduseta täiskasvanud
  - keskhariduseta täiskasvanud
  - aegunud oskustega täiskasvanud.

 

! Vajutades koolituse nimetusele, avaneb õppekava, mis annab ülevaate koolituse sisust ning näitab millised teadmised, oskused või hoiakud õppija omandab ning missugune on õpetaja(te) kvalifikatsioon.

Täiendkoolitus:

Sügis 2024 Mootorsõidukidiagnostik 32h (Link)

 

 

Koolitustele saad registreerida läbi:

 • Koolituskalendri veebivormi
 • e-kirja teel: anneli.ulemaante@vigalattk.ee

 • +372 53087309

 • Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi. 
 • Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.
 • NB! Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT) finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

 • Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse vastavalt osalemise tingimustele (lähtudes lõpetamise nõuetest).

  ESF programmi raames koolitusetel VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:

  - erialase tasemehariduseta täiskasvanud
  - keskhariduseta täiskasvanud
  - aegunud oskustega täiskasvanud.

 

! Vajutades koolituse nimetusele, avaneb õppekava, mis annab ülevaate koolituse sisust ning näitab millised teadmised, oskused või hoiakud õppija omandab ning missugune on õpetaja(te) kvalifikatsioon.

Täiendkoolitus:

Sügis 2024 Mootorsõidukidiagnostik 32h (Link)

 

 

Koolitustele saad registreerida läbi:

 • Koolituskalendri veebivormi
 • e-kirja teel: anneli.ulemaante@vigalattk.ee

 • +372 53087309