Õppetöö

Erasmus+ õpiränne

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordi toetusprogramm aastateks 2021–2027, mis katab projektis osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul.


Sihtasutuses Archimedes valiminud kogumik: "Õpiränne Euroopasse ja tagasi: Erasmus+ praktikalugude parimad palad"

Millega kandideerimisel arvestada:

 • Minimaalne praktika kestus on 2 nädalat (st 10 praktika tööpäeva) ja maksimaalne 12 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.
 • Praktika toimumise ajaks peab osaleja olema vähemalt 18 aastane ja õppima Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis II kursusel (va. tsükliõppe õpilased).
 • Osaleda võivad ka varem välisriigis praktikat sooritanud õpilased ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vilistlased, kelle praktikaperiood jääb 12 kuu sisse kooli lõpetamisest arvestades.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel.

Erasmus+ praktika puhul kehtivad õpilasele samad nõuded, mis kodumaise ettevõttepraktika puhul:

 • Enne praktikale asumist tuleb allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on kohustus täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat peab täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Kandideerimise eelduseks on:

 • õppevõlgnevuste puudumine;
 • positiivne käitumishinne;
 • motivatsioon osaleda õpirändes;
 • aktiivne osalus õppetöös;
 • valmisolek suhtlemiseks võõrkeeles;
 • vanemate või eestkostjate toetus;
 • vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • Kandideerimisvorm;
 • Europassi CV inglise keeles (CV vormistamisel alusta kindlasti kasutaja loomisest, vastasel juhul sinu CV ei salvestu.);
 • Motivatsioonikiri vabas vormis ja inglise keeles (Miks tahad välispraktikale minna ja miks just sina väärid seda võimalust). Võid selleks kasutada samuti Europassi vormi.

Lisaks esitatud kandideerimisavaldusele saada oma inglisekeelne CV ja inglisekeelne motivatsioonikiri aadressile ulle.ramo@vigalattk.ee.

Peale dokumentide esitamist hinnatakse nende vastavust kandideerimisnõuetele ja vajadusel konsulteeritakse erialaõpetaja ning grupijuhendajaga.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Ülle Rämo +372 56 574 711

Sihtasutuses Archimedes valiminud kogumik: "Õpiränne Euroopasse ja tagasi: Erasmus+ praktikalugude parimad palad"

Millega kandideerimisel arvestada:

 • Minimaalne praktika kestus on 2 nädalat (st 10 praktika tööpäeva) ja maksimaalne 12 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.
 • Praktika toimumise ajaks peab osaleja olema vähemalt 18 aastane ja õppima Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis II kursusel (va. tsükliõppe õpilased).
 • Osaleda võivad ka varem välisriigis praktikat sooritanud õpilased ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vilistlased, kelle praktikaperiood jääb 12 kuu sisse kooli lõpetamisest arvestades.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel.

Erasmus+ praktika puhul kehtivad õpilasele samad nõuded, mis kodumaise ettevõttepraktika puhul:

 • Enne praktikale asumist tuleb allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on kohustus täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat peab täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Kandideerimise eelduseks on:

 • õppevõlgnevuste puudumine;
 • positiivne käitumishinne;
 • motivatsioon osaleda õpirändes;
 • aktiivne osalus õppetöös;
 • valmisolek suhtlemiseks võõrkeeles;
 • vanemate või eestkostjate toetus;
 • vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • Kandideerimisvorm;
 • Europassi CV inglise keeles (CV vormistamisel alusta kindlasti kasutaja loomisest, vastasel juhul sinu CV ei salvestu.);
 • Motivatsioonikiri vabas vormis ja inglise keeles (Miks tahad välispraktikale minna ja miks just sina väärid seda võimalust). Võid selleks kasutada samuti Europassi vormi.

Lisaks esitatud kandideerimisavaldusele saada oma inglisekeelne CV ja inglisekeelne motivatsioonikiri aadressile ulle.ramo@vigalattk.ee.

Peale dokumentide esitamist hinnatakse nende vastavust kandideerimisnõuetele ja vajadusel konsulteeritakse erialaõpetaja ning grupijuhendajaga.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Ülle Rämo +372 56 574 711


erasmus_rikastab_maailma_ja_avardab_silmaringi_mari-anni_lugu_est
erasmus_rikastab_maailma_ja_avardab_silmaringi_mari-anni_lugu_est