Koolielu

Laste päevahoid

Alates 2014.a. sügisest on meie koolis võimalus väikesi lapsi kasvatavatel õpilastel õppetööst osavõtmiseks kasutada laste päevahoidu.

2023/24 õppeaastal ei toimu koolis lastehoidu seoses teenuse vajaduse puudumisega.


Laste päevahoiu kasutamise üldised tingimused ja põhimõtted:

 • Päevahoiu kasutamist võib taotleda lapsele, kelle vanus on vähemalt kuus kuud.
 • Lapsega koolis käivale lapsevanemale võimaldatakse kahekohaline tuba õpilaskodus. Toa kasutustasu emale ja lapsele kuus 60€.
 • Hoiuteenuse eest maksma ei pea.
 • Lapsevanem tagab päevahoiule kõik lapsele igapäevaeluks vajaliku (riided, mähkmed, toit, toitmiseks vajalik inventar jms.) ja annab selle aegsasti üle lastehoiu kasvatajale.
 • Lastehoius võib viibida ainult täiesti terve laps.
 • Lastehoiu kasutamiseks tuleb esitada avaldus kooli juhtkonnale. Seejärel otsustab koolipoolne komisjon koha eraldamise, komisjoni nõudel peab lapsevanem olema valmis esitama asjakohaseid täiendavaid dokumente ja komisjoniga vestlema.

Laste päevahoiu kasutamise üldised tingimused ja põhimõtted:

 • Päevahoiu kasutamist võib taotleda lapsele, kelle vanus on vähemalt kuus kuud.
 • Lapsega koolis käivale lapsevanemale võimaldatakse kahekohaline tuba õpilaskodus. Toa kasutustasu emale ja lapsele kuus 60€.
 • Hoiuteenuse eest maksma ei pea.
 • Lapsevanem tagab päevahoiule kõik lapsele igapäevaeluks vajaliku (riided, mähkmed, toit, toitmiseks vajalik inventar jms.) ja annab selle aegsasti üle lastehoiu kasvatajale.
 • Lastehoius võib viibida ainult täiesti terve laps.
 • Lastehoiu kasutamiseks tuleb esitada avaldus kooli juhtkonnale. Seejärel otsustab koolipoolne komisjon koha eraldamise, komisjoni nõudel peab lapsevanem olema valmis esitama asjakohaseid täiendavaid dokumente ja komisjoniga vestlema.