Meie koolist

Tagasiside

Tagasiside- ja rahuloluküsitlused on mõeldud õppetöö ja koolielu tagasiside saamiseks. Usume, et Sinu poolt antud mõtted ja tähelepanekud aitavad meil arendada edaspidist koolielu.


Lingid küsitluste täitmiseks: 

 

 

 

 

 

 

Eesti ECVET ekspertide töögrupp on loonud kutseõpetaja enesehindamise töövahendi, mis aitab hinnata õpetamispädevusi ja teha enda arenguks vajalikke järeldusi.
Testi tulemused jäävad enda teada ja neid saab kasutada enda arengu hindamiseks ja edasise „teekonna” planeerimiseks või  arengumapi koostamiseks, kui ollakse alles teel kutse taotlemise poole.

Digitaalne töövahend:

 

Lingid küsitluste täitmiseks: 

 

 

 

 

 

 

Eesti ECVET ekspertide töögrupp on loonud kutseõpetaja enesehindamise töövahendi, mis aitab hinnata õpetamispädevusi ja teha enda arenguks vajalikke järeldusi.
Testi tulemused jäävad enda teada ja neid saab kasutada enda arengu hindamiseks ja edasise „teekonna” planeerimiseks või  arengumapi koostamiseks, kui ollakse alles teel kutse taotlemise poole.

Digitaalne töövahend: