Meie koolist

Visioon, missioon ja põhiväärtused


Visioon

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on kaasaegsete õppetingimustega ja kvalifitseeritud õpetajaskonnaga konkurentsivõimeline kutseõppeasutus, kes suudab pakkuda õppijakeskset haridust õpilase sotsiaalsest või kultuuritaustast, east, soost ja õpivõimest sõltumata.

 

Missioon

Missioon on kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada tema valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ning võimetele.

 

Põhiväärtused

 • Õppijakesksus -seame õppija esikohale ning arvestame tema eeldusi, võimeid ja vajadusi ning toetame sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut.
 • Avatus - oleme valmis kuulama ja rääkima ning avatud koostööks ja töötamiseks meeskonnas.
 • Sallivus - oleme sallivad erinevuste suhtes, austame üksteist ja iseennast.
 • Hoolivus - hoolime üksteisest ja sellest, mis meid ümbritseb, toetame keskkonnateadlikkuse kasvu ja väärtushoiakute kujunemist.
 • Innovatiivsus - kohaneme muutuva maailmaga ja käime ajaga kaasas.
 • Pühendumine - kõike mida me teeme, teeme südamega ja tunneme vastutust oma tegevuse eest.
 • Koostöö - teeme koostööd erinevate koolisiseste struktuuriüksuste ja seotud sihtrühmadega (õpilased, ettevõtjad, lapsevanemad, vilistlased jne).
 • Ettevõtlikkus - toetame iseseisvat mõtlemist, otsustusvõimet ning eestvedamise julgust.

 

Vana-Vigala TTK tunnuslause – Kaval on õppida!

Visioon

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on kaasaegsete õppetingimustega ja kvalifitseeritud õpetajaskonnaga konkurentsivõimeline kutseõppeasutus, kes suudab pakkuda õppijakeskset haridust õpilase sotsiaalsest või kultuuritaustast, east, soost ja õpivõimest sõltumata.

 

Missioon

Missioon on kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada tema valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ning võimetele.

 

Põhiväärtused

 • Õppijakesksus -seame õppija esikohale ning arvestame tema eeldusi, võimeid ja vajadusi ning toetame sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut.
 • Avatus - oleme valmis kuulama ja rääkima ning avatud koostööks ja töötamiseks meeskonnas.
 • Sallivus - oleme sallivad erinevuste suhtes, austame üksteist ja iseennast.
 • Hoolivus - hoolime üksteisest ja sellest, mis meid ümbritseb, toetame keskkonnateadlikkuse kasvu ja väärtushoiakute kujunemist.
 • Innovatiivsus - kohaneme muutuva maailmaga ja käime ajaga kaasas.
 • Pühendumine - kõike mida me teeme, teeme südamega ja tunneme vastutust oma tegevuse eest.
 • Koostöö - teeme koostööd erinevate koolisiseste struktuuriüksuste ja seotud sihtrühmadega (õpilased, ettevõtjad, lapsevanemad, vilistlased jne).
 • Ettevõtlikkus - toetame iseseisvat mõtlemist, otsustusvõimet ning eestvedamise julgust.

 

Vana-Vigala TTK tunnuslause – Kaval on õppida!