Meie koolist

Kooli nõukoguNõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele § 17 lg3 on 29.01.2020. a. kinnitatud Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli nõukogu alljärgnevas koosseisus:

Kooli nõukogu liikmed on:

 • Enn Roosi, direktor
 • Evelin Tamm, õppedirektor
 • Liina Kikas, eripedagoog- nõustaja
 • Heli Valter, finantsist
 • Neeme Noppel, autoremondierialade osakonna juhtivõpetaja
 • Katrin Rand, toitlustuse- ja kodumajanduse erialade osakonna juhtivõpetaja
 • Kalju Vedam, puidu- ja ehituserialade osakonna juhtivõpetaja
 • Kai Hermann, käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja
 • Hillar Orav, töötajate usaldusisik
 • Aleksander Nazarov, haldusjuht
 • Ülle Kiviste, Tööhõive- ja Järelõppekeskuse juhataja
 • Adeele Zagurski, noortejuht
 • Ülle Rämo, arendus-ja projektijuht
 • Kersti Ojavee, õpilaskodu juhataja
 • Jüri Torri, IT- spetsialist
 • Maria Kaytria Siigur, õpilaskonna esindaja, 19AT1 õppegrupi õpilane

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele § 17 lg3 on 29.01.2020. a. kinnitatud Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli nõukogu alljärgnevas koosseisus:

Kooli nõukogu liikmed on:

 • Enn Roosi, direktor
 • Evelin Tamm, õppedirektor
 • Liina Kikas, eripedagoog- nõustaja
 • Heli Valter, finantsist
 • Neeme Noppel, autoremondierialade osakonna juhtivõpetaja
 • Katrin Rand, toitlustuse- ja kodumajanduse erialade osakonna juhtivõpetaja
 • Kalju Vedam, puidu- ja ehituserialade osakonna juhtivõpetaja
 • Kai Hermann, käsitööerialade osakonna juhtivõpetaja
 • Hillar Orav, töötajate usaldusisik
 • Aleksander Nazarov, haldusjuht
 • Ülle Kiviste, Tööhõive- ja Järelõppekeskuse juhataja
 • Adeele Zagurski, noortejuht
 • Ülle Rämo, arendus-ja projektijuht
 • Kersti Ojavee, õpilaskodu juhataja
 • Jüri Torri, IT- spetsialist
 • Maria Kaytria Siigur, õpilaskonna esindaja, 19AT1 õppegrupi õpilane