Meie koolist

Kooli sümboolikaAsutuse üheks visuaalse identiteedi kandjaks on logo. Lisaks asutuse täisnime sisaldavale logole võib sobivates kohtades kasutada asutuse täisnime mitte sisaldavat logo.

Mõlema logovariandi puhul logo graafiline kujundus etteantud ning nende proportsiooni ei tohi muuta.

Logo turvaala on ala, kuhu ei tohi ulatuda ükski teksti- ega pildiosa. Logo paigutamisel pildile või faktuurpinnale tuleb jälgida, et turvaalasse ei satuks graafiliselt aktiivseid pildiosi.

Logo kasutamisel pildi- või faktuurpinnal tohib kasutada ainult etteantud logosid, mille omavoliline muutmine on keelatud. Nende kasutamisel tuleb järgida turvaala nõudeid.

Asutuse üheks visuaalse identiteedi kandjaks on logo. Lisaks asutuse täisnime sisaldavale logole võib sobivates kohtades kasutada asutuse täisnime mitte sisaldavat logo.

Mõlema logovariandi puhul logo graafiline kujundus etteantud ning nende proportsiooni ei tohi muuta.

Logo turvaala on ala, kuhu ei tohi ulatuda ükski teksti- ega pildiosa. Logo paigutamisel pildile või faktuurpinnale tuleb jälgida, et turvaalasse ei satuks graafiliselt aktiivseid pildiosi.

Logo kasutamisel pildi- või faktuurpinnal tohib kasutada ainult etteantud logosid, mille omavoliline muutmine on keelatud. Nende kasutamisel tuleb järgida turvaala nõudeid.