Meie koolist

Projektid


Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool omab pikaajalisi kogemusi osalemisel EU haridusprogrammis.

Õpirändekogemused on meil Leonardo da Vinci programmis alates aastast 1998, Comenius programmis 2011-12 ja
Erasmus+ programmis alates 2014. aastast.

Ellu on viidud ESF ja ERF projekte kooli infrastruktuuri ja sotsiaalse abi kaasajastamiseks.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool omab pikaajalisi kogemusi osalemisel EU haridusprogrammis.

Õpirändekogemused on meil Leonardo da Vinci programmis alates aastast 1998, Comenius programmis 2011-12 ja
Erasmus+ programmis alates 2014. aastast.

Ellu on viidud ESF ja ERF projekte kooli infrastruktuuri ja sotsiaalse abi kaasajastamiseks.

Erasmus+

„Oskuste arendamine läbi praktiliste kogemuste välismaal“

Projekti nr. 2020-1-EE01-KA102-077818
Projekti algus: 31-12-2020
Projekti lõpp: 31-08-2021 (pikendatud kuni 31-12-2022)

Projekti partnerid:

 • Ceramics&Crafts
 • Artistic Workshop of Liuba Nosova
 • Jelgavas Tehnikums
 • Zeal Limited
 • Escola Artística de Soares dos Reis
 • CFA du Roannais
 • NTI-Mediegymnasiet
 • Stadt Nuernberg - Amt für Berufliche Schulen
 • F+U Sachsen gGmbH
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projekti eesmärgiks on läbi õpirände:

 • õppekavarühmades õppekvaliteedi tõstmine;
 • osalejate teadmiste ja praktiliste oskuste laiendamine;
 • arendada õppijate ja õpetajate võtmepädevusi;
 • laiendada rahvusvahelist koostööd.

Projektijuht: Kai Hermann

Meist meedias:

 

"Ametialane areng läbi Erasmus+ õpirände"

Projekti nr. 2019-1-EE01-KA102-051387
Projekti algus: 28-10-2019
Projekti lõpp: 31-08-2020 (pikendatud kuni 27-10-2022)

Projekti partnerid:

 • Jelgavas Tehnikums (Jelgava Tehnikakool)
 • ZEAL Limited Intermediary Organisation in Malta (ZEAL Limited vahendav organisatsioon Maltal)
 • Stadt Nuernberg - Amt für Berufliche Schulen (Väikeettevõte Saksamaal sepp Peter Brunneri juures)
 • LBS(NTI)-Mediegymnasiet (LBS Meediagümnaasium)

Projekti eesmärgiks on läbi õpirände:

 • õppekavarühmades õppekvaliteedi tõstmine;
 • osalejate teadmiste ja praktiliste oskuste laiendamine;
 • Euroopa eri piirkondades asuvate kutsekoolide ja praktika ettevõtete kogemustest õppimine;
 • soodustada õppijate (töötajate) piiriülest liikumist;
 • arendada õppijate ja õpetajate elukestvaõppe võtmepädevusi;
 • laiendada rahvusvahelist koostööd.

Projketijuht: Ülle Rämo

Meist meedias:

Pilte toimunud õpirännetest saab vaadata SIIT.

 

"Ametialane areng läbi Erasmus+ õpirände"

Projekti nr. 2018-1-EE01-KA102-046929
Projekti algus: 01-09-2018
Projekti lõpp: 31-08-2019

Projekti partnerid:

 • Sihtasutus Ad Meritum
 • Jelgava Tehnikakool
 • Riia Kunsti- ja Meediakool
 • Hispaania kutsekolledž CIFP DON BOSCO LHII
 • Mittetulunduslik hariduslik institutsioon F+U Sachsen gGmbH
 • Mittetulunduslik organisatsioon A Rocca
 • Väikeettevõte Saksamaal sepp Peter Brunneri juures

Projekti eesmärk on edendada parimate õppurite õppimisvõimalusi, andes neile võimaluse täiendada ametialaseid ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestit. Saada kogemusi Euroopa vabal tööturul töötamiseks ning arendada võõrkeeleoskust.

Projketijuht: Ülle Rämo

Meist meedias:

 

„Modern study materials for car technicians"

Projekti nr. 2017-1-EE01-KA202-034885
Projekti kestvus 1.september 2017-30.aprill 2019

Projekti partnerid:

 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Profesionalas izglitibas kompetences centrs "Rigas Tehniska koledza" (Riga Technical College, Läti)
 • Kėdainių profesinio rengimo centras (Leedu)
 • Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi)
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus (Eesti)

Projektijuht: Kai Hermann

Meist meedias:

 

"Ametialane areng Erasmus+ õpirände kaudu"

Projekti nr. 2016-1-EE01-KA102-017221
Projekti kestvus 2016/2017 õppeaasta

Projekti partnerid:

Projekti eesmärk on edendada parimate õppurite õppimisvõimalusi, andes neile võimaluse täiendada ametialaseid ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestit. Saada kogemusi Euroopa vabal tööturul töötamiseks ning arendada võõrkeeleoskust.

Projketijuht: Maie Üürike

 

"Õppimine läbi töö ja praktika Euroopas"

Projekti nr. 2015-1-EE01-KA102-01338
Projekti kestvus 2015/2017 õppeaasta

Projekti partnerid:

Projekti eesmärk on edendada parimate õppurite õppimisvõimalusi, andes neile võimaluse täiendada ametialaseid ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestit. Saada kogemusi Euroopa vabal tööturul töötamiseks ning arendada võõrkeeleoskust.

Projketijuht: Maie Üürike

Meist meedias: