Õppetöö

Tööhõivekeskus

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli juurde 2015a. loodud Tööhõivekeskus on usaldusväärne partner hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste ja tööandjate vahel.


Õpilane saab Tööhõivekeskusest abi praktikakohtade leidmisel ja esimesele töökohale suubumisel, sisse elamisel ja tööl püsimise toetamisel. Tööhõivekeskus jälgib noore tööelu kuni 2 aastat peale kutsekooli lõpetamist.   

Ettevõtja saab tuge ja nõustamist koolituste, seminaride ja otsekontaktide kaudu erivajadusega noorte mõistmiseks ja probleemide ennetamiseks tööprotsessis. Jätkub koostöövõrgustike arendamine Raplamaa, Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa ettevõtjate, töötukassa ja omavalitsustega.

Tööhõivekeskust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks „Raplamaa PATEE 2020-2023“.

Raplamaa PATEE

PATEE on lühend Euroopa Liidu projektist  „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.

„Raplamaa PATEE 2020-2023“ on jätkuprojekt, mis on käigus alates 2015 aastast ja mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti eesmärkide kohta loe lähemalt SIIT.

Käimasoleva perioodi (2020-2023) meedia kajastused:

Eelmise perioodi (2017-2019) meedia kajastused: