Uudised

Raplamaa PATEE 2020-2023 kokkuvõttev seminar ja tänuüritus 28. november Ülle Kiviste

24.novembril 2023 oli Vana-Vigala TTK aktusesaali kokku kutsutud nii tööandjad kui õpetajad, et üheskoos tõmmata kriips alla 2020-2023 aastal toimunud PATEE projektitegevustele, vahetada kogemusi, tänada osalejaid.


Saime nautida Signe Ventseli ettekannet “Mina kui brändisaadik“ ja Harald Lepisku emotsionaalset etteastet „Enesemotivatsioon muutlikel aegadel“.


Antud perioodil on projekti abiga tehtud 47 õppereisi, 40 õpilasele on antud abi praktikakohtade leidmise, tunnustatud praktikabaasidena 41 ettevõtet, kokku külastatud õpilasi praktikakohtades 164 korral. Läbi on viidud 4 seminari, jälgitud vilistlaste tööhõivet. Erivajadustega õpilasi on nõustatud Töötukassas, omavalitsustes ja suheldud lapsevanematega.

Käesoleval PATEE perioodil oleme laienenud oma tegevustega Harjumaale, Läänemaale jaPärnumaale. Ettevõtjad on käinud koolis oma firmat tutvustamas ja õpilased ettevõtetes tööeluga tutvumas. Peetud on hulgaliselt ümarlaudu ja nõupidamisi. Osa on võetud nii Toidumessist kui Ehitusmessist.

Valminud on 7 õppefilmi „Tuge vajav noor töökeskkonnas“ , mis on leitavad kooli kodulehel.
Läbi on viidud kümnepäevane tsükkel Raplamaa põhikoolidele, kus õpilased said oma käega proovida ehitus- ja kokatööd ning autoremonti. Kokku külastas kümnel päeval kooli 205 õpilast ja 25 põhikooli õpetajat.

Projekti koordinaatorina tunnustan head koostööd kõigi osapoolte vahel ja usun, et projekt sai edukalt ellu viidud.

Ülle Kiviste
Projekti „Raplamaa PATEE 2020-2023 Vana-Vigala TTK Tööhõivekeskus“ koordinaator

Saime nautida Signe Ventseli ettekannet “Mina kui brändisaadik“ ja Harald Lepisku emotsionaalset etteastet „Enesemotivatsioon muutlikel aegadel“.


Antud perioodil on projekti abiga tehtud 47 õppereisi, 40 õpilasele on antud abi praktikakohtade leidmise, tunnustatud praktikabaasidena 41 ettevõtet, kokku külastatud õpilasi praktikakohtades 164 korral. Läbi on viidud 4 seminari, jälgitud vilistlaste tööhõivet. Erivajadustega õpilasi on nõustatud Töötukassas, omavalitsustes ja suheldud lapsevanematega.

Käesoleval PATEE perioodil oleme laienenud oma tegevustega Harjumaale, Läänemaale jaPärnumaale. Ettevõtjad on käinud koolis oma firmat tutvustamas ja õpilased ettevõtetes tööeluga tutvumas. Peetud on hulgaliselt ümarlaudu ja nõupidamisi. Osa on võetud nii Toidumessist kui Ehitusmessist.


Valminud on 7 õppefilmi „Tuge vajav noor töökeskkonnas“ , mis on leitavad kooli kodulehel.
Läbi on viidud kümnepäevane tsükkel Raplamaa põhikoolidele, kus õpilased said oma käega proovida ehitus- ja kokatööd ning autoremonti. Kokku külastas kümnel päeval kooli 205 õpilast ja 25 põhikooli õpetajat.

Projekti koordinaatorina tunnustan head koostööd kõigi osapoolte vahel ja usun, et projekt sai edukalt ellu viidud.

Ülle Kiviste
Projekti „Raplamaa PATEE 2020-2023 Vana-Vigala TTK Tööhõivekeskus“ koordinaator