Õppetöö

Tööhõivekeskus

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli juurde 2015a. loodud Tööhõivekeskus on usaldusväärne partner hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste ja tööandjate vahel.


Õpilane saab Tööhõivekeskusest abi praktikakohtade leidmisel ja esimesele töökohale suubumisel, sisse elamisel ja tööl püsimise toetamisel. Tööhõivekeskus jälgib noore tööelu kuni 2 aastat peale kutsekooli lõpetamist.   

Ettevõtja saab tuge ja nõustamist koolituste, seminaride ja otsekontaktide kaudu erivajadusega noorte mõistmiseks ja probleemide ennetamiseks tööprotsessis. Jätkub koostöövõrgustike arendamine Raplamaa, Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa ettevõtjate, töötukassa ja omavalitsustega.

Tööhõivekeskust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond, Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks „Raplamaa PATEE 2020-2023“.

Erivajadustega noorte kaasamine töökeskkonnas

Kas erivajadusega noor pärast kutsekooli lõpetamist on ikka tööturul oodatud? Kes, peale noore enda, peaks teda toetama, et asjad sujuksid tõrgeteta? Millised on väljakutsed ja lahendused?
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli Tööhõivekeskuse eestvedamisel on püütud järgnevas seitsmes intervjuus „Erivajadustega noorte kaasamine töökeskkonnas“ asjale sisulisemalt läheneda.

Teemat avavad läbi järgmiste fookuste

Avo Allikmäe – „Erivajadusega noor kui väärtuslik töötaja“, Mivo Ehitus OÜ, juhatuse esimees
 
 Priit Tuula – „Mida arvab töötamisest HEV noor ise“, Vana-Vigala TTK, vilistlane
 
Kadri Pendin – „Praktikaprotsess kutseõppes“, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž, tasemeõppe juhtivspetsialist
 
Kristi Uusmaa – „Millised on töötukassa toetavad teenused võttes tööle erivajadusega noore“, Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond, teenusejuht
 
Jürgen Rakaselg – „Eriavajadusega noore roll ühiskonnas“, Haridusministeerium, kaasava hariduse valdkonna juht
 
Kelli Ilisson – „Sotsiaalministeeriumi nägemus erivajadusega noorest tööturul“, Sotsiaalministeerium, tööhõive osakonna nõunik
 
Liina Kikas – „Millega arvestada, kui kollektiivi kaasata erivajadusega noor“, Vana-Vigala TTK, eripedagoog-nõustaja

 

Projekti rahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond