Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg Õppekava
Kutseõpe, tase 4 Statsionaarne (õpe toimub sessioonidena) Keskharidus või põhiharidus kui oled vähemalt 18a 2 aastat

2020
2021

Sepp valmistab oma koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi sepiseid, kasutades tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest sepistatud tavapärased tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed. Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise monteerimise, sepise pinna viimistlemise ning lihtsamate sepiste parandamisega. (Kutsestandard, Sepp tase 4)

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Mõlemal õppeaastal tuleb õppijal sooritada ettenähtud mahus praktikat (vt. õppekava), mida on võimalik teha ka välisriigis läbi Erasmus+ programmi. Õpingud lõppevad kutseeksamiga, mille sooritamisel omandatakse Sepp, tase 4 kutse.

Meil on

Kaasaegse sisustusega õppetöökoda ja õpilaskodu, väga head koostööpartnerid, loometööd soodustav asupaik, tore meeskond ja hea söök. Õppetööväliselt on õppijatel võimalus tegeleda hobidega ja teha sporti, nt. käia jõusaalis, jooga või vibutrennis jne.

Teilt ootame

Kohusetundlikku ja aktiivset osalemist õppetöös, huvi ja austust käsitöö ja teiste käsitööliste vastu, valmidust osaleda õppetöövälistes sündmustes ja rõõmsat meelt.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes, õppesessioonid toimuvad kaks korda kuus N-L, kell 8.30-18.00. Kaugemalt tulijatel soovitame õppetöö ajal kasutada kooli ühiselamus ööbimise võimalust. Õppetsüklid on nähtavad kooli õppeinfosüsteemis.

Edasiõppimise võimalused

Sepa eriala lõpetajad saavad jätkata elukestvat õpet teistel kutsekooli erialadel (keraamik, puukäsitöö, mööblirestauraator jne) või teistes kutsekoolides meie poolt mitte pakutavatel erialadel. Edasi saab õppida ka kõrghariduse või rakenduskõrghariduse tasemel käsitöö või käsitöödisainiga seotud erialadel, nt. Eesti Kunstiakadeemias, Viljandi Kultuuriakadeemias jne.

Sisseastumine

  • Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni.
  • Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus, kui soovid võid võtta kaasa illustreerivat materjali erialale sobivuse kohta (nt. fotosid eelnevalt tehtud töödest/inspiratsiooni allikatest, joonistusi jne).
  • Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema:

  • erialale vastav tööriietus
  • turvajalatsid

Soovitused tööriietuse ja turvajalatsite kohta annab erialaõpetaja. Kool tagab ülejäänud isikukaitsevahendite olemasolu. Esimesel koolipäeval läbite ohutusalase juhendamise.

Lisainformatsiooni saad

Käsitöö erialade osakonna juhtivõpetajalt
Kai Hermann
kai.hermann [at] vigalattk.ee
+372 5693 9082

Sepa eriala kutseõpetajalt
Joonas Kiri
joonas.kiri [at] vigalattk.ee

 

Language
Estonian
Field: 
Käsitööerialad
Tabbed content page type: 
Speciality
Saki järjekord: 
2