Vastuvõtt

Erialad

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli on oodatud õppima nii noored, kes soovivad esimest ametit õppida, kui ka täiskasvanud, kellel on soov ümber- või täiendõppeks. Erinevatele kutseõppekavadele saab õppima asuda, kui:


 • Sul on põhiharidus ning soovid kutsekeskharidust või kutset;
 • Sul on keskharidus ning soovid kutset;
 • Sul on põhihariduse omandamine pooleli jäänud ja Sa oled vähemalt 22-aastane;
 • Sul on kutseharidus ja/või erialane töökogemus ning soovid edasi õppida jätkuõppes või omandada uut ametit;
 • Sul on kõrgharidus ning soovid ka kutset.

Rohkem infot selle kohta, kuidas meile külla tulla, saad SIIT.

Autoplekksepp

 
Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg Õppekava

Autoplekksepp-komplekteerija

Kutsekeskharidusõpe, tase 4

Statsionaarne Põhiharidus 3 aastat

2021
2022
2023

Autoplekksepp-komplekteerija

Kutseõpe, tase 4 

Statsionaarne (õpe toimub sessioonidena) Keskharidus või põhiharidus kui oled vähemalt 18a 1 aasta 6 kuud

2021

Autoplekksepp
Kutseõpe, tase 4 
Statsionaarne (õpe toimub sessioonidena) Keskharidus või põhiharidus kui oled vähemalt 18a 2 aastat Alates!
2022
2023

Autoplekksepa töö sisu on sõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine, keevitustööde tegemine, pindõgvendustööd ja keredetailide ühendamine, klaasitööde tegemine ja plastdetailide töötlemine. Töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Valikainetena on võimalik omandada lisateadmised automaalri alusõpingutest, väikemasinate hooldusest, vanasõidukite taastamise alustest, autoremonttööde alusõpingutest ja samuti arendada võõrkeele oskust.

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt Harjumaal, Pärnumaal, Läänemaal ja Raplamaal tegutsevad sõidukite kere- ja värvitööde teenust pakkuvad ettevõtted.

Meil on

Kaasaegse sisustusega õppetöökoda, väga head koostööpartnerid, õpilaskodu, hea söök, võimalus tegeleda hobidega ja teha sporti.

Teilt ootame

Huvi tehnika vastu, osalemist aktiivselt õppetöös kus omandate uusi teadmisi ja oskusi.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema isiklikud:

 • Erialale vastav tööriietus
 • Turvajalatsid
 • Peakate

Sisseastumine

 • Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni.
 • Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus.
 • Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.
 • Rohkem infot sisseastumise kohta saad vaadata SIIT.

Meedia

Postimees. Vana-Vigala TTK autoplekksepa eriala vilistlane: «Kui on huvi, teadmised ja oskused, siis pole üldse keeruline tööd leida!»

Lisainformatsiooni saad

Autoremondierialade osakonna juhtivõpetajalt

Neeme Noppel