Kas erivajadusega noor pärast kutsekooli lõpetamist on ikka tööturul oodatud? Kes, peale noore enda, peaks teda toetama, et asjad sujuksid tõrgeteta? Millised on väljakutsed ja lahendused?
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli Tööhõivekeskuse eestvedamisel on püütud järgnevas seitsmes intervjuus „Erivajadustega noorte kaasamine töökeskkonnas“ asjale sisulisemalt läheneda.

Teemat avavad läbi järgmiste fookuste

Avo Allikmäe – „Erivajadusega noor kui väärtuslik töötaja“, Mivo Ehitus OÜ, juhatuse esimees
 
 Priit Tuula – „Mida arvab töötamisest HEV noor ise“, Vana-Vigala TTK, vilistlane
 
Kadri Pendin – „Praktikaprotsess kutseõppes“, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž, tasemeõppe juhtivspetsialist
 
Kristi Uusmaa – „Millised on töötukassa toetavad teenused võttes tööle erivajadusega noore“, Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond, teenusejuht
 
Jürgen Rakaselg – „Eriavajadusega noore roll ühiskonnas“, Haridusministeerium, kaasava hariduse valdkonna juht
 
Kelli Ilisson – „Sotsiaalministeeriumi nägemus erivajadusega noorest tööturul“, Sotsiaalministeerium, tööhõive osakonna nõunik
 
Liina Kikas – „Millega arvestada, kui kollektiivi kaasata erivajadusega noor“, Vana-Vigala TTK, eripedagoog-nõustaja

 

Projekti rahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Publications
Saki järjekord: 
3