Vastuvõtt

Erialad

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli on oodatud õppima nii noored, kes soovivad esimest ametit õppida, kui ka täiskasvanud, kellel on soov ümber- või täiendõppeks. Erinevatele kutseõppekavadele saab õppima asuda, kui:


  • Sul on põhiharidus ning soovid kutsekeskharidust või kutset;
  • Sul on keskharidus ning soovid kutset;
  • Sul on põhihariduse omandamine pooleli jäänud ja Sa oled vähemalt 22-aastane;
  • Sul on kutseharidus ja/või erialane töökogemus ning soovid edasi õppida jätkuõppes või omandada uut ametit;
  • Sul on kõrgharidus ning soovid ka kutset.

Allikas: http://www.kutseharidus.ee

VAATA MEIE KOOLI TUTVUSTAVAT VIDEOT

Keraamik

 
Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg Õppekava
Kutseõpe, tase 4 Statsionaarne (õpe toimub sessioonidena) Keskharidus või põhiharidus kui oled vähemalt 18a 2 aastat

2019
2020(PDF)

Keraamik on käsitööline, kes valmistab käsitsi vormides kvaliteetseid ja esteetilisi keraamilisi esemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ning töövõtteid. Keraamik viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib enda kavandatud keraamilisi esemeid. Keraamik turundab oma toodangut ning osutab teenuseid, näiteks esemete valmistamine etteantud kavandi järgi, harrastajate juhendamine oma oskuste piires jpm. (Kutsestandard, Keraamik tase 4)

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Mõlemal õppeaastal tuleb õppijal sooritada ettenähtud mahus praktikat (vt. õppekava), mida on võimalik teha ka välisriigis läbi Erasmus+ programmi. Õpingud lõppevad kutseeksamiga, mille sooritamisel omandatakse Keraamik, tase 4 kutse.

Meil on

Kaasaegse sisustusega õppetöökoda ja õpilaskodu, väga head koostööpartnerid, loometööd soodustav asupaik, tore meeskond ja hea söök. Õppetööväliselt on õppijatel võimalus tegeleda hobidega ja teha sporti, nt. käia jõusaalis, jooga või vibutrennis jne.

Teilt ootame

Kohusetundlikku ja aktiivset osalemist õppetöös, huvi ja austust käsitöö ja teiste käsitööliste vastu, valmidust osaleda õppetöövälistes sündmustes ja rõõmsat meelt.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes, õppesessioonid toimuvad  kaks korda kuus N-L, kell 8.30-18.00. Kaugemalt tulijatel soovitame õppetöö ajal kasutada kooli  ühiselamus ööbimise võimalust. Õppetsüklid on nähtavad kooli õppeinfosüsteemis.

Edasiõppimise võimalused

Keraamiku eriala lõpetajad saavad jätkata elukestvat õpet teistel kutsekooli käsitöö erialadel (sepp, puukäsitöö, mööblirestauraator jne) või teistes kutsekoolides meie poolt mitte pakutavatel erialadel.  Edasi saab õppida ka kõrghariduse või rakenduskõrghariduse tasemel käsitöö või käsitöödisainiga seotud erialadel, nt. Eesti Kunstiakadeemias, Viljandi Kultuuriakadeemias jne.

Sisseastumine

Õppekohale kandideerimiseks esita avaldus SAIS’s ning tule vastuvõtukomisjoni. Vastuvõtukomisjoni päeval viiakse sinuga läbi vestlus, kui soovid võid võtta kaasa illustreerivat materjali erialale sobivuse kohta (nt. fotosid eelnevalt tehtud töödest/inspiratsiooni allikatest, joonistusi jne). Vastuvõtukomisjon toimub elava järjekorra alusel ajavahemikus 10.00-16.00.

Tööohutus ja töötervishoid

Õppetöökojas töötamisel peavad õppijal olema:

  • erialale vastav tööriietus

Soovitused erialale vastava tööriietuse kohta annab erialaõpetaja. Kool tagab ülejäänud isikukaitsevahendite olemasolu. Esimesel koolipäeval läbite ohutusalase juhendamise.

Lisainformatsiooni saad

Käsitöö erialade osakonna juhtivõpetajalt
Kai Hermann
kai.hermann@vigalattk.ee
+372 5693 9082

Keraamiku eriala kutseõpetajalt
Stella Tillo
stella.tillo@vigalattk.ee