Erasmus+ õpiränne

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordi toetusprogramm aastateks 2021–2027, mis katab projektis osalejate elamiskulud (reisi-, majutus-, kindlustuskulud jms.) õpirände jooksul.


Sihtasutuses Archimedes valiminud kogumik: "Õpiränne Euroopasse ja tagasi: Erasmus+ praktikalugude parimad palad"

Millega kandideerimisel arvestada:

 • Minimaalne praktika kestus on 2 nädalat (st 10 praktika tööpäeva) ja maksimaalne 12 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.
 • Praktika toimumise ajaks peab osaleja olema vähemalt 18 aastane ja õppima Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis II kursusel (va. tsükliõppe õpilased).
 • Osaleda võivad ka varem välisriigis praktikat sooritanud õpilased ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vilistlased, kelle praktikaperiood jääb 12 kuu sisse kooli lõpetamisest arvestades.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel.

Erasmus+ praktika puhul kehtivad õpilasele samad nõuded, mis kodumaise ettevõttepraktika puhul:

 • Enne praktikale asumist tuleb allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on kohustus täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat peab täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Kandideerimise eelduseks on:

 • õppevõlgnevuste puudumine;
 • positiivne käitumishinne;
 • motivatsioon osaleda õpirändes;
 • aktiivne osalus õppetöös;
 • valmisolek suhtlemiseks võõrkeeles;
 • vanemate või eestkostjate toetus;
 • vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt detsembri lõpuks esitada:

 • avaldus;
 • Europassi CV (inglise keeles);
 • motivatsiooniankeet.

Kõik kandideerimisdokumendid saada aadressile kai.hermann@vigalattk.ee

Peale dokumentide esitamist hinnatakse nende vastavust kandideerimisnõuetele ja vajadusel konsulteeritakse erialaõpetaja ning grupijuhendajaga.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Kai Hermann +372 56 939 082

Sihtasutuses Archimedes valiminud kogumik: "Õpiränne Euroopasse ja tagasi: Erasmus+ praktikalugude parimad palad"

Millega kandideerimisel arvestada:

 • Minimaalne praktika kestus on 2 nädalat (st 10 praktika tööpäeva) ja maksimaalne 12 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva.
 • Praktika toimumise ajaks peab osaleja olema vähemalt 18 aastane ja õppima Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis II kursusel (va. tsükliõppe õpilased).
 • Osaleda võivad ka varem välisriigis praktikat sooritanud õpilased ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli vilistlased, kelle praktikaperiood jääb 12 kuu sisse kooli lõpetamisest arvestades.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel.

Erasmus+ praktika puhul kehtivad õpilasele samad nõuded, mis kodumaise ettevõttepraktika puhul:

 • Enne praktikale asumist tuleb allkirjastada lepingud (Erasmus+ õpirändes osaleja leping ja koolipoolne praktikaleping).
 • Praktika jooksul on kohustus täita praktikapäevikut.
 • Pärast praktikat peab täitma praktikaaruande ja Erasmus+ õpirände tagasisideküsimustiku, mis laekub automaatselt osaleja e-mailile peale õpirände lõppu.

Kandideerimise eelduseks on:

 • õppevõlgnevuste puudumine;
 • positiivne käitumishinne;
 • motivatsioon osaleda õpirändes;
 • aktiivne osalus õppetöös;
 • valmisolek suhtlemiseks võõrkeeles;
 • vanemate või eestkostjate toetus;
 • vastutustunne endale võetud kohustuste täitmisel.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt detsembri lõpuks esitada:

 • avaldus;
 • Europassi CV (inglise keeles);
 • motivatsiooniankeet.

Kõik kandideerimisdokumendid saada aadressile kai.hermann@vigalattk.ee

Peale dokumentide esitamist hinnatakse nende vastavust kandideerimisnõuetele ja vajadusel konsulteeritakse erialaõpetaja ning grupijuhendajaga.

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Erasmus+ projektikoordinaator Kai Hermann +372 56 939 082


erasmus_rikastab_maailma_ja_avardab_silmaringi_mari-anni_lugu_est
erasmus_rikastab_maailma_ja_avardab_silmaringi_mari-anni_lugu_est