Uudised

Intervjuu Virgo Tiitsuga elektriautotehniku koolituse teemal 29. september adeele.zagurski

Küsimustele vastab HMV-Systems Baltic OÜ juhatuse liige Virgo Tiitsu, kes on Vana-Vigala TTK pikaajaline koostööpartner ning korraldab kooli ruumides koos Hyundai esindajaga koolitusi õpilastele üle Baltikumi.


Kas elektriauto remontimiseks on täna vajalik mingisugune sertifikaat?
Jah, vastavalt Euroopa Elektristandardiorganisatsiooni CELELIC EN 50110 standardile mille eesmärk on ühtlustada elektriohutustavasid kogu Euroopas, peavad töötajad olema sertifitseeritud.


Kas elektriauto remondiks piisab Autotehnik, tase 4 või Autodiagnostik 5. tase kutsetunnistusest?

Ei, need tunnistused elektriautodele ei laiene.


Mis karistuse võib saada kui ma remondin enda elektriautot. Olen kõrgharidusega elektrik, aga ohutussertifikaati ei ole?
Hetkel eraisikuna rahatrahv kuni 1200€, juriidilisel isikul kuni 200 000€. Määravaks on ainult see, kas Teil on kehtiv sertifikaat või ei ole.


Millistele tingimustele vastab koolitusprogramm?
Koolitusprogramm vastab Eesti EVS-EN 50110-1:2013, Soome SFS 6002 ja Saksa DIN/VDE 0105 standarditele.


Kas see koolitus vastab Eesti Elektriohutusseadusele?
Elektriohutusseadus on hetkel aegunud, aga koolitus täidab ka seal olnud nõuded.


Kas koolituse peavad läbima kõik töötajad koristajast tippjuhini?
Jah, aga kõik ei pea olema Kõrgepingetehnikud. Tasemeid on kokku kolm.

Mis pädevuse annab Kõrgepingetehniku koolitus?
Kõrgepingetehnik tunneb elektriauto ehitust ja oskab eristada ohtlikke sõlmi. Teab kuidas muuta auto ohutult pingevabaks. Omab õigust koolitada oma asutuses Ohuteadlikuid isikuid.


Kas tunnistus on ainult paberkandjal või läheb ka kuskile Kutsekotta üles?
Tunnistus on paberkandjal. Tõendab, et tehnik on läbinud EU nõuetele vastava koolituse ja kehtib EU riikides (Soomega identne). Hetkel Eestis puudub vastav kutsestandard, mistõttu ei saa seda ka Kutsekojas registreerida.


Kui pikk on tunnistuse kehtivusaeg?

Tunnistus kehtib 5 aastat.

 

Täname meie partnereid meeldiva koostöö eest!

Kas elektriauto remontimiseks on täna vajalik mingisugune sertifikaat?
Jah, vastavalt Euroopa Elektristandardiorganisatsiooni CELELIC EN 50110 standardile mille eesmärk on ühtlustada elektriohutustavasid kogu Euroopas, peavad töötajad olema sertifitseeritud.


Kas elektriauto remondiks piisab Autotehnik, tase 4 või Autodiagnostik 5. tase kutsetunnistusest?

Ei, need tunnistused elektriautodele ei laiene.


Mis karistuse võib saada kui ma remondin enda elektriautot. Olen kõrgharidusega elektrik, aga ohutussertifikaati ei ole?
Hetkel eraisikuna rahatrahv kuni 1200€, juriidilisel isikul kuni 200 000€. Määravaks on ainult see, kas Teil on kehtiv sertifikaat või ei ole.


Millistele tingimustele vastab koolitusprogramm?
Koolitusprogramm vastab Eesti EVS-EN 50110-1:2013, Soome SFS 6002 ja Saksa DIN/VDE 0105 standarditele.Kas see koolitus vastab Eesti Elektriohutusseadusele?
Elektriohutusseadus on hetkel aegunud, aga koolitus täidab ka seal olnud nõuded.


Kas koolituse peavad läbima kõik töötajad koristajast tippjuhini?
Jah, aga kõik ei pea olema Kõrgepingetehnikud. Tasemeid on kokku kolm.

Mis pädevuse annab Kõrgepingetehniku koolitus?
Kõrgepingetehnik tunneb elektriauto ehitust ja oskab eristada ohtlikke sõlmi. Teab kuidas muuta auto ohutult pingevabaks. Omab õigust koolitada oma asutuses Ohuteadlikuid isikuid.


Kas tunnistus on ainult paberkandjal või läheb ka kuskile Kutsekotta üles?
Tunnistus on paberkandjal. Tõendab, et tehnik on läbinud EU nõuetele vastava koolituse ja kehtib EU riikides (Soomega identne). Hetkel Eestis puudub vastav kutsestandard, mistõttu ei saa seda ka Kutsekojas registreerida.


Kui pikk on tunnistuse kehtivusaeg?

Tunnistus kehtib 5 aastat.

 

Täname meie partnereid meeldiva koostöö eest!