Toitlustamise algkoolitus turismiettevõtjale


Sihtrühm:

 • Õppele on oodatud turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt. kes vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste pakkumiseks. Samuti teenindussektorist tööd otsivad või inimesed kes soovivad alustada ettevõtlusega.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 04.-05. november 2022
 • 18.-19. november 2022
 • 25.-26. november 2022
 • 02.-03. detsember 2022
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 60 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 60 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 0 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Koolituse lõpuks õppija:

 • valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamise põhitehnoloogiatest,
 • kasutab oma töölõikudes asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tunneb menüüd ja oskab teenindada
 • kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Õppele on oodatud turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt. kes vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste pakkumiseks. Samuti teenindussektorist tööd otsivad või inimesed kes soovivad alustada ettevõtlusega.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 04.-05. november 2022
 • 18.-19. november 2022
 • 25.-26. november 2022
 • 02.-03. detsember 2022
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 60 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 60 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 0 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Koolituse lõpuks õppija:

 • valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning toiduvalmistamise põhitehnoloogiatest,
 • kasutab oma töölõikudes asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tunneb menüüd ja oskab teenindada
 • kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.