Meie koolist

Projektid

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool omab pikaajalisi kogemusi osalemisel EU haridusprogrammis.


Õpirändekogemused on meil Leonardo da Vinci programmis alates aastast 1998, Comenius programmis 2011-12 ja
Erasmus+ programmis alates 2014. aastast.

Ellu on viidud ESF ja ERF projekte kooli infrastruktuuri ja sotsiaalse abi kaasajastamiseks.

Nordplus

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on soodustada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses.

Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

 

"Towards an eco vocational school: come and start!"
Teel ökokutsekooli suunas: tule alusta!

Projekti nr. NPJR-2022/10175
Projekti algus: juuni 2022
Projekti lõpp: detsember 2023
Projekti koordinaator: Jelgava Technical school (Läti)

Projekti partnerid:

Joniskis Agricultural School (Leedu)
Alytaus vocational training centre (Leedu)
Kuressaare Regional Training Centre (Eesti)
Vana-Vigala Technical and Service School (Eesti)

Projekti tegevused:

  • Töötada välja ökokutsekooli kontseptsioon.
  • Loo koolide ökonõukogud (kui neid veel ei ole). Ökonõukogu koosseis võiks olla 5-6 inimest (õpilased, õpetajad, töötajad, sotsiaalpartnerid).
  • Teha kindlaks, mida saaks koolide ökonõukogu teha, et koolid oleksid rohelisemad.
  • Koostada ja katsetada projekti partnerkoolide ökonõukogude tegevuskavasid.
  • Levitada ökokutsekooli ideed Põhjamaade/Balti kutsekoolide seas ja siduda see vastloodud võrgustikuga ühiseks tegutsemiseks rohelisema tuleviku nimel.
  • Lisaks loovad partnerkoolide õpilased "rohelise seina", kus nad saavad projekti raames kasvatada oma igapäevaste vajaduste jaoks ürte ja taimeteesid.

Tegevuse tulemusena aktualiseeriti kutseõppeasutuste õpilaste, õpetajate ja töötajate seas keskkonna- ja kliimamuutuste teemasid, samuti sihipäraseid suundi edasiseks tegutsemiseks teel ökokutsekooli poole.

Projekti peamiseks tulemuseks on koostöövõrgustik erinevate kutseõppeasutuste vahel kogemuste vahetamiseks ja uute innovaatiliste haridustoodete loomiseks, mis on seotud vastutustundliku keskkonda suhtumisega.

 

Meediakajastusi projekti tegevustest: