Infomaterjalide kujundamine Canvas


Sihtrühm:

 • Koolituse sihtrühmaks on käsitöö valdkonnas (ka teistes loomevaldkonnas) töötavad inimesed, kellel puuduvad digioskused infomaterjalide loomiseks.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Osalejal on baasteadmised arvuti kasutusest ning valmisolek loomaks kasutaja veebikeskkonnas Canva.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • September-oktoober 2023 (täpsem aeg selgumisel)
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 16 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamisel õpilane:

 • tunneb infomaterjalide loomise põhimõtteid;
 • oskab kasutada vabavaralist sisuloome keskkonda Canva;
 • kujundab erinevaid infomaterjale.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames.

Sihtrühm:

 • Koolituse sihtrühmaks on käsitöö valdkonnas (ka teistes loomevaldkonnas) töötavad inimesed, kellel puuduvad digioskused infomaterjalide loomiseks.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Osalejal on baasteadmised arvuti kasutusest ning valmisolek loomaks kasutaja veebikeskkonnas Canva.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • September-oktoober 2023 (täpsem aeg selgumisel)
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 16 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamisel õpilane:

 • tunneb infomaterjalide loomise põhimõtteid;
 • oskab kasutada vabavaralist sisuloome keskkonda Canva;
 • kujundab erinevaid infomaterjale.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine raames.