Dekoratiivviimistluse koolitus


Kellele:  Inimesed, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi dekoratiivviimistlemisel.

Aeg: 31.05-01.06 2024, algusega kell 9.30-18.30

Maksumus: 96.- eur/inimene (sisaldab kõiki materjale)

 

Toimumiskoht: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool,  Hariduse tn 2, Vana-Vigala, Raplamaa.

Maht: 16 tundi, sellest 1 tund auditoorset, 15 tundi praktilist õpet.

Õpiväljundid:

 • omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest- ja krohvidest ning nende kasutusaladest
 • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele,
 • valmistab ette aluspinna, kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi- ja krohvi, lähtub tööülesandest ja paigaldustehnoloogiast,
 • järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne osa 1 tundi

Materjalid ja töövahendid:

 • Kaasaegsed dekoratiivvärvid- ja krohvid, pigmendid
 • Pinnakaitsemeetodid ja materjalid (vahad)
 • Töövahendite ja abimaterjalide kasutamise tingimused ja hooldamine

Praktiline osa 15 tundi

 • Dekoratiivviimistluse tehnoloogiad
 • Töökoha korraldamine
 • Materjalide ja töövahendite valik
 • Tööde tehnoloogiline valik
 • Erinevate töövahendite kasutamine (pintsel, kinnas, käsn, rull)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusenõuded

Koolitaja:  Aavo Käär, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli  ehitusviimistlusõpetaja.

Koolitusgrupi suurus: 10 osalejat

 

Registreerimine koolitusele  SIIN (Link)

 

! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e-posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Maksmine toimub arve alusel, mis saadetakse e-postile.

Eraisik võib maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud koolituskulud.

Kaugemalt tulijatel võimalus ööbida kooli õpilaskodus.

 

Täiendav info ja registreerimine koolitusele:

Kellele:  Inimesed, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi dekoratiivviimistlemisel.

Aeg: 31.05-01.06 2024, algusega kell 9.30-18.30

Maksumus: 96.- eur/inimene (sisaldab kõiki materjale)

 

Toimumiskoht: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool,  Hariduse tn 2, Vana-Vigala, Raplamaa.

Maht: 16 tundi, sellest 1 tund auditoorset, 15 tundi praktilist õpet.

Õpiväljundid:

 • omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest- ja krohvidest ning nende kasutusaladest
 • kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele,
 • valmistab ette aluspinna, kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi- ja krohvi, lähtub tööülesandest ja paigaldustehnoloogiast,
 • järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne osa 1 tundi

Materjalid ja töövahendid:

 • Kaasaegsed dekoratiivvärvid- ja krohvid, pigmendid
 • Pinnakaitsemeetodid ja materjalid (vahad)
 • Töövahendite ja abimaterjalide kasutamise tingimused ja hooldamine

Praktiline osa 15 tundi

 • Dekoratiivviimistluse tehnoloogiad
 • Töökoha korraldamine
 • Materjalide ja töövahendite valik
 • Tööde tehnoloogiline valik
 • Erinevate töövahendite kasutamine (pintsel, kinnas, käsn, rull)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusenõuded

Koolitaja:  Aavo Käär, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli  ehitusviimistlusõpetaja.

Koolitusgrupi suurus: 10 osalejat

 

Registreerimine koolitusele  SIIN (Link)

 

! Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e-posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Maksmine toimub arve alusel, mis saadetakse e-postile.

Eraisik võib maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud koolituskulud.

Kaugemalt tulijatel võimalus ööbida kooli õpilaskodus.

 

Täiendav info ja registreerimine koolitusele:

Anneli Ülemaante