Kooli nõukoguNõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele § 17 lg3 on 29.01.2020. a. kinnitatud Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli nõukogu alljärgnevas koosseisus:

Kooli nõukogu liikmed on:

 • Enn Roosi, direktor
 • Evelin Tamm, õppedirektor
 • Liina Kikas, tugikeskuse juhataja-eripedagoog
 • Heli Valter, finantsist
 • Neeme Noppel, autoremondierialade osakonna juhtivõpetaja
 • Katrin Rand, toitlustus- ja koduteeninduse erialade osakonna juhtivõpetaja
 • Inge Rego, toitlustusjuht
 • Hillar Orav, töötajate usaldusisik
 • Ülle Kiviste, tööhõivekeskuse juhataja
 • Adeele Zagurski, noortejuht-nõustaja
 • Ülle Rämo, arendus- ja projektijuht
 • Kersti Ojavee, õpilaskodu juhataja
 • Jüri Torri, IT- spetsialist
 • Joonas Kiri, käsitöö erialade osakonna juhtivõpetaja
 • Imre Ader, puidu- ja ehituserialade osakonna juhtivõpetaja
 • Martha Merendi, õpilaskonna esindaja, õpilasesinduse juhatuse esinaine, 21KS1 õppegrupi õpilane

 

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele § 17 lg3 on 29.01.2020. a. kinnitatud Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskooli nõukogu alljärgnevas koosseisus:

Kooli nõukogu liikmed on:

 • Enn Roosi, direktor
 • Evelin Tamm, õppedirektor
 • Liina Kikas, tugikeskuse juhataja-eripedagoog
 • Heli Valter, finantsist
 • Neeme Noppel, autoremondierialade osakonna juhtivõpetaja
 • Katrin Rand, toitlustus- ja koduteeninduse erialade osakonna juhtivõpetaja
 • Inge Rego, toitlustusjuht
 • Hillar Orav, töötajate usaldusisik
 • Ülle Kiviste, tööhõivekeskuse juhataja
 • Adeele Zagurski, noortejuht-nõustaja
 • Ülle Rämo, arendus- ja projektijuht
 • Kersti Ojavee, õpilaskodu juhataja
 • Jüri Torri, IT- spetsialist
 • Joonas Kiri, käsitöö erialade osakonna juhtivõpetaja
 • Imre Ader, puidu- ja ehituserialade osakonna juhtivõpetaja
 • Martha Merendi, õpilaskonna esindaja, õpilasesinduse juhatuse esinaine, 21KS1 õppegrupi õpilane