Uudised

VVTTK "Noorte Heaks Tänu" konkursil 25. november

Igal aastal tunnustatakse üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.


Noortevaldkonna tunnustuskonkursile "Noorte Heaks Tänu" esitati sel aastal 121 kandidaati kolmeteistkümnes erinevas kategoorias. Tähelepanelikkude kolleegide algatusel esitati ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli noortejuht Adeele Zagurski „aasta noorsootöötaja“ kategooriasse.

"Aasta noorsootöötaja" kandidaadina võis esitada noortekeskuse või -toa töötajaid, noorsootöötajaid ja huvijuhte koolis, noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, kes on käesoleval aastal panustanud oluliselt, silmapaistvalt ja innovaatiliselt noortevaldkonna arendamisse, algatanud või arendanud koostööd kohalikul, maakondlikul ja/või riiklikul tasandil ning aidanud kaasa noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisele.

Kokku esitati läbi Konkursiveebi tunnustuskonkursile 161 kandidaadi vormi. Kandidaate laekus nii üle eestilisi (22) kui ka erinevatest maakondadest, kõige rohkem Harjumaalt (20), Tartumaalt (10) ning Jõgevamaalt (9).

Kandidaate sai esitada alates 6. oktoobrist kuni 10. novembrini 2021 elektroonselt läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi. Kandidaate, keda on esitanud vähemalt kaks erinevat esitajat, hindab valdkonna ekspertidest ja noorte esindajatest koosnev tunnustuskomisjon, kes teeb haridus- ja teadusministrile tunnustamiseks ettepanekud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on väga tähtis noortevaldkonna tegijaid märgata ja tunnustada. „Viimased paar aastat on eriti ilmekalt näidanud, kui vajalikku tööd teevad koos noortega ja noorte heaks tegutsevad inimesed. Noorte julgustamine ja nende aktiivne ühiskondlikku ellu kaasamine on sellel keerulisel ajal suure väärtusega,“ ütles minister. „On suur rõõm, et sel aastal on märkajaid olnud palju, ning kandidaate on jagunud kõikidesse kategooriatesse."

Laureaadid kuulutatakse välja pidulikul tunnustussündmusel 2022. aasta veebruari alguses.

Allikad: HaridusportaalHM

Noortevaldkonna tunnustuskonkursile "Noorte Heaks Tänu" esitati sel aastal 121 kandidaati kolmeteistkümnes erinevas kategoorias. Tähelepanelikkude kolleegide algatusel esitati ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli noortejuht Adeele Zagurski „aasta noorsootöötaja“ kategooriasse.

"Aasta noorsootöötaja" kandidaadina võis esitada noortekeskuse või -toa töötajaid, noorsootöötajaid ja huvijuhte koolis, noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, kes on käesoleval aastal panustanud oluliselt, silmapaistvalt ja innovaatiliselt noortevaldkonna arendamisse, algatanud või arendanud koostööd kohalikul, maakondlikul ja/või riiklikul tasandil ning aidanud kaasa noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärkide saavutamisele.


Kokku esitati läbi Konkursiveebi tunnustuskonkursile 161 kandidaadi vormi. Kandidaate laekus nii üle eestilisi (22) kui ka erinevatest maakondadest, kõige rohkem Harjumaalt (20), Tartumaalt (10) ning Jõgevamaalt (9).

Kandidaate sai esitada alates 6. oktoobrist kuni 10. novembrini 2021 elektroonselt läbi Haridus- ja Noorteameti Konkursiveebi. Kandidaate, keda on esitanud vähemalt kaks erinevat esitajat, hindab valdkonna ekspertidest ja noorte esindajatest koosnev tunnustuskomisjon, kes teeb haridus- ja teadusministrile tunnustamiseks ettepanekud.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on väga tähtis noortevaldkonna tegijaid märgata ja tunnustada. „Viimased paar aastat on eriti ilmekalt näidanud, kui vajalikku tööd teevad koos noortega ja noorte heaks tegutsevad inimesed. Noorte julgustamine ja nende aktiivne ühiskondlikku ellu kaasamine on sellel keerulisel ajal suure väärtusega,“ ütles minister. „On suur rõõm, et sel aastal on märkajaid olnud palju, ning kandidaate on jagunud kõikidesse kategooriatesse."

Laureaadid kuulutatakse välja pidulikul tunnustussündmusel 2022. aasta veebruari alguses.

Allikad: HaridusportaalHM