Uudised

Tulekahjuõppus 22. september ulle.ramo

22. septembril toimus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis tulekahjuõppus, milles osalesid peahoone, õppetöökoja ja õpilaskodu töötajad ning õpilased.
Õppuse viis läbi tuleohutusspetsialist Vassili Abramenko ettevõttest EON Grupp OÜ.


Tulekahjuõppuse peaeesmärgiks oli kontrollida Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli peahoone, õppetöökoja ja õpilaskodu töötajate ning vastutavate isikute valmisolekut tulekustutus – ja päästetöödeks ning evakueerumiseks tulekahju korral.

Alameesmärgid:

 • kontrollida vastutava personali pädevust evakueerimise juhtimisel
 • kontrollida tulekahju avastava isiku esmaseid tegevusi
 • kontrollida töötajate tegevust evakueerimisel
 • kontrollida evakuatsiooniteede ja -pääsude läbitavust
 • informatsiooni edastamine Häirekeskusele
 • koostöö Päästeteenistusega

Aitäh kõigile, kes tulekahjuõppusel osalesid ja suur kummardus koolituse läbiviijale!

Tulekahjuõppuse peaeesmärgiks oli kontrollida Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli peahoone, õppetöökoja ja õpilaskodu töötajate ning vastutavate isikute valmisolekut tulekustutus – ja päästetöödeks ning evakueerumiseks tulekahju korral.

Alameesmärgid:

 • kontrollida vastutava personali pädevust evakueerimise juhtimisel
 • kontrollida tulekahju avastava isiku esmaseid tegevusi
 • kontrollida töötajate tegevust evakueerimisel
 • kontrollida evakuatsiooniteede ja -pääsude läbitavust
 • informatsiooni edastamine Häirekeskusele
 • koostöö Päästeteenistusega

Aitäh kõigile, kes tulekahjuõppusel osalesid ja suur kummardus koolituse läbiviijale!