Uudised

TORE koolitus 26. november Kai


Eelmise nädala lõpus (21.-23.november) toimus kooli aulas TORE juhendajate väljaõppe esimene moodul. Meie koolist osales koolitusel õpetajatest ning õpilastest koosnev meeskond.

TORE koolitus baseerub mängulisusel, analüüsil ning oma tegevuse mõtestamisel, selle raames saavad õpetajad väljaõppe tugiõpilaste koolitamise jaoks ning probleemsete noortega tegelemiseks. Õpilastele antakse teadmised ja oskused selle kohta, kuidas saada tugiõpilasena koolikeskkonnas hakkama, kuidas märgata abivajajaid ning milliseid samme probleemi korral võtta. TORE üleüldine eesmärk on suurendada koolides inimsõbralikku, üksteist toetavat, erinevusi sallivat ja koostööle orienteeritud mõtteviisi kandvate inimeste arvu. 

Kolm päev kestnud koolituse jooksul käsitleti järgnevaid teemasid:

  • koolikeskkond ja probleemid selles
  • tugiõpilastegevuse võimalused koolis
  • rollid igapäevaelus, rollid mida tugiõpilane saab/ei tohiks võtta
  • tugiõpilase roll, omadused ja olulised väärtused
  • inimeste erinevuse ja sarnasused (sh hea ja halb laps), enda ja teiste aktsepteerimine, hoiakud ja nende ületamine

Kokku on koolitusel 3 moodulit, millest järgmine toimub jaanuarikuus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Eelmise nädala lõpus (21.-23.november) toimus kooli aulas TORE juhendajate väljaõppe esimene moodul. Meie koolist osales koolitusel õpetajatest ning õpilastest koosnev meeskond.

TORE koolitus baseerub mängulisusel, analüüsil ning oma tegevuse mõtestamisel, selle raames saavad õpetajad väljaõppe tugiõpilaste koolitamise jaoks ning probleemsete noortega tegelemiseks. Õpilastele antakse teadmised ja oskused selle kohta, kuidas saada tugiõpilasena koolikeskkonnas hakkama, kuidas märgata abivajajaid ning milliseid samme probleemi korral võtta. TORE üleüldine eesmärk on suurendada koolides inimsõbralikku, üksteist toetavat, erinevusi sallivat ja koostööle orienteeritud mõtteviisi kandvate inimeste arvu. 

Kolm päev kestnud koolituse jooksul käsitleti järgnevaid teemasid:

  • koolikeskkond ja probleemid selles
  • tugiõpilastegevuse võimalused koolis
  • rollid igapäevaelus, rollid mida tugiõpilane saab/ei tohiks võtta
  • tugiõpilase roll, omadused ja olulised väärtused
  • inimeste erinevuse ja sarnasused (sh hea ja halb laps), enda ja teiste aktsepteerimine, hoiakud ja nende ületamine

Kokku on koolitusel 3 moodulit, millest järgmine toimub jaanuarikuus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.