Uudised

Oluline info seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega 14. detsembrist 2020 - 3. jaanuarini 2021 11. detsember ulle.ramo

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele.


  • 14.detsember 2020 - 03. jaanuar 2021 on 2. taseme ja kutsekeskharidusõppe õpilastel vaheaeg.
  • 4.taseme kutseõppe õpilased jätkavad praktilise õppetööga vastavalt õppetöögraafikule.
  • Muuks otstarbeks on VVTTK õppehooned suletud, õppehoonetes viibijatel tuleb kanda maski ning järgida 2+2 reeglit.

Korraldus: https://www.kriis.ee/.../files/eriolukord/vv_20440k.pdf

  • 14.detsember 2020 - 03. jaanuar 2021 on 2. taseme ja kutsekeskharidusõppe õpilastel vaheaeg.
  • 4.taseme kutseõppe õpilased jätkavad praktilise õppetööga vastavalt õppetöögraafikule.
  • Muuks otstarbeks on VVTTK õppehooned suletud, õppehoonetes viibijatel tuleb kanda maski ning järgida 2+2 reeglit.

Korraldus: https://www.kriis.ee/.../files/eriolukord/vv_20440k.pdf