Uudised

"Kuidas kaasata õpilasi?" koolitus 02. november adeele.zagurski

Kool on koht, kus õpilane veedab suure osa oma ajast ning kulutab suure osa oma energiast. Selleks, et nii õpilasel kui ka kooli töötajal oleks meeldiv ja vaheldusrikas õppekeskkond, käis Vana-Vigala TTK tiim teadmisi omandamas kahepäevasel õpilaste kaasamise koolitusel.


Kooli esindasid tugikeskuse juhataja-eripedagoog Liina Kikas, noortejuht-nõustaja Adeele Zagurski ning õpilane Miron Karula.

Koolituse eesmärgiks on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks (allikas).

Vana-Vigala TTK tiim tänab koolitajaid Pille Murrikut ja Urmo Reitavit tõeliselt asjaliku, informatiivse ja aktiivse koolituse eest!

Kooli esindasid tugikeskuse juhataja-eripedagoog Liina Kikas, noortejuht-nõustaja Adeele Zagurski ning õpilane Miron Karula.

Koolituse eesmärgiks on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks (allikas).

Vana-Vigala TTK tiim tänab koolitajaid Pille Murrikut ja Urmo Reitavit tõeliselt asjaliku, informatiivse ja aktiivse koolituse eest!