Uudised

Koolisisese Covid-19 kiirtestimise info 30. august adeele.zagurski

Kiirtestimise eesmärk on tuvastada nädalase intervalliga võimalikke viiruskandjaid kõige tõenäolisemast sihtrühmast ehk vaktsineerimata inimeste seast.


Koroonatestimise juhend

Töötajad on juhise kontekstis kõik täiskasvanud inimesed, kes viibivad haridusasutuse hoone(te)s või lävivad hooneväliste tegevuste/ülesannete tõttu asutuse õpilaste või töötajatega. Sama kehtib ka täiendkoolituses osalejatele. Kooli avalikes ruumides (näiteks koridorid, tualetid) palume kanda maski, klassi ning õpperuumides tuleks seda teha vaid õpetaja nõudmisel.

 • Haigustunnuste puhul tuleb alati pöörduda perearsti poole, kes suunab vajadusel tegema PCR testi. Nohu/köha ja muude sümptomite puhul ei toimu koolisisest testimist nii õpilaste kui ka töötajate puhul.
 • Testimine toimub esmaspäeviti kell 8.00-9.45, muu aja kokkuleppimiseks helistada numbril 56939084. Asukohaks on endine kooliõe kabinet I korrusel. Vaktsineerimata töötajad on oodatud end korra nädalas kontrollitud keskkonnas testima. Kiirtestile võivad tulla ka inimesed kes ei ole saavutanud täielikku immuunsust (ehk siis kellel on tehtud 1 süst mRNA vaktsiini Modernat/Pfizerit).
 • Kui kiirtesti tulemus on positiivne või ebaselge, tehakse kordustest. Kui kordustest on positiivne, palutakse töötajal ette panna mask ning suunatakse ta koju. Positiivse testitulemuse saanud töötajal tuleb viivitamatult võtta ühendust oma perearstiga, et minna PCR-testimisele, viidates sealjuures kiirtesti tulemusele.
 • Testid on kõrge kvaliteediga professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestid, mida võetakse 2-4cm sügavuselt ninasõõrmest. Töötaja/õpilane sooritab juhendi järgi testimaterjali kogumise iseseisvalt. Volitatud isik fikseerib testi tulemuse ning annab vajadusel lisajuhiseid testi läbiviimiseks. 
 • Lühendatud karantiin õpilastele tähendab järgmist: lähikontakti korral saavad vaktsineerimata õpilased teha lähikontakti tuvastamise järgselt esimesel võimalusel antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi (läbi perearsti). Kui õpilasel haigussümptomeid pole ja testitulemused on negatiivsed, siis jätkab õpilane õppe- ja kasvatustööst osavõttu kooli ruumides. Testimisega nõustuv õpilane käib koolis tavapäraselt edasi, kuid piiratud on osalemine koolivälistes huvitegevustes (10 päeva). Õpilaste koolisiseseks kiirtestimiseks tuleb neil täita nõusoleku leht, mille peab alaealise õpilase puhul täitma lapsevanem. Kui täisealine õpilane/lapsevanem ei anna testimiseks nõusolekut, rakendub tavapärane karantiin ning lähikontaktne õpilane saadetakse viivitamata koju.
 • Lihtsustatud karantiin ei kehti vaktsineerimata töötajatele ning täiendkoolituses osalevatele inimestele. 
 • Kui täielikult vaktsineerimata õppija saab lähikontaktseks väljaspool kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.
 • Lähikontakti puhul ei ole kohustatud karantiini jääma ning kiirtestima ilma haigustunnusteta töötajad, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud (neil on kehtiv COVID-tõend). Lähikontakti korral on kiirtestimine siiski tugevalt soovituslik ka vaktsineeritud töötajatale (seoses hiljutise statistikaga, mis viitab langenud kaitsevõimele Covid-19 delta tüve vastu). Lisaks kehtivad samad reeglid alljärgnevates olukordades:
  • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
  • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
  • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.
 • Asutuse juht või tema poolt volitatud isik võib küsida töötajalt, õppurilt ja kooli külastajalt nakkusohutust kinnitavat vaktsineerimistõendit. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis on volitatud isikuks Adeele Zagurski. Küsimuste korral pöörduda adeele.zagurski@vigalattk.ee või helistada numbril 56939084.

Koroonatestimise juhend

Töötajad on juhise kontekstis kõik täiskasvanud inimesed, kes viibivad haridusasutuse hoone(te)s või lävivad hooneväliste tegevuste/ülesannete tõttu asutuse õpilaste või töötajatega. Sama kehtib ka täiendkoolituses osalejatele. Kooli avalikes ruumides (näiteks koridorid, tualetid) palume kanda maski, klassi ning õpperuumides tuleks seda teha vaid õpetaja nõudmisel.

 • Haigustunnuste puhul tuleb alati pöörduda perearsti poole, kes suunab vajadusel tegema PCR testi. Nohu/köha ja muude sümptomite puhul ei toimu koolisisest testimist nii õpilaste kui ka töötajate puhul.
 • Testimine toimub esmaspäeviti kell 8.00-9.45, muu aja kokkuleppimiseks helistada numbril 56939084. Asukohaks on endine kooliõe kabinet I korrusel. Vaktsineerimata töötajad on oodatud end korra nädalas kontrollitud keskkonnas testima. Kiirtestile võivad tulla ka inimesed kes ei ole saavutanud täielikku immuunsust (ehk siis kellel on tehtud 1 süst mRNA vaktsiini Modernat/Pfizerit).
 • Kui kiirtesti tulemus on positiivne või ebaselge, tehakse kordustest. Kui kordustest on positiivne, palutakse töötajal ette panna mask ning suunatakse ta koju. Positiivse testitulemuse saanud töötajal tuleb viivitamatult võtta ühendust oma perearstiga, et minna PCR-testimisele, viidates sealjuures kiirtesti tulemusele.
 • Testid on kõrge kvaliteediga professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestid, mida võetakse 2-4cm sügavuselt ninasõõrmest. Töötaja/õpilane sooritab juhendi järgi testimaterjali kogumise iseseisvalt. Volitatud isik fikseerib testi tulemuse ning annab vajadusel lisajuhiseid testi läbiviimiseks. 
 • Lühendatud karantiin õpilastele tähendab järgmist: lähikontakti korral saavad vaktsineerimata õpilased teha lähikontakti tuvastamise järgselt esimesel võimalusel antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi (läbi perearsti). Kui õpilasel haigussümptomeid pole ja testitulemused on negatiivsed, siis jätkab õpilane õppe- ja kasvatustööst osavõttu kooli ruumides. Testimisega nõustuv õpilane käib koolis tavapäraselt edasi, kuid piiratud on osalemine koolivälistes huvitegevustes (10 päeva). Õpilaste koolisiseseks kiirtestimiseks tuleb neil täita nõusoleku leht, mille peab alaealise õpilase puhul täitma lapsevanem. Kui täisealine õpilane/lapsevanem ei anna testimiseks nõusolekut, rakendub tavapärane karantiin ning lähikontaktne õpilane saadetakse viivitamata koju.
 • Lihtsustatud karantiin ei kehti vaktsineerimata töötajatele ning täiendkoolituses osalevatele inimestele. 
 • Kui täielikult vaktsineerimata õppija saab lähikontaktseks väljaspool kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.
 • Lähikontakti puhul ei ole kohustatud karantiini jääma ning kiirtestima ilma haigustunnusteta töötajad, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud (neil on kehtiv COVID-tõend). Lähikontakti korral on kiirtestimine siiski tugevalt soovituslik ka vaktsineeritud töötajatale (seoses hiljutise statistikaga, mis viitab langenud kaitsevõimele Covid-19 delta tüve vastu). Lisaks kehtivad samad reeglid alljärgnevates olukordades:
  • inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
  • inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
  • inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.
 • Asutuse juht või tema poolt volitatud isik võib küsida töötajalt, õppurilt ja kooli külastajalt nakkusohutust kinnitavat vaktsineerimistõendit. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis on volitatud isikuks Adeele Zagurski. Küsimuste korral pöörduda adeele.zagurski@vigalattk.ee või helistada numbril 56939084.