Uudised

Automaalri kutsemeistrivõistlus Noor Meister 2022 19. mai ulle.ramo

19.-20. mail toimus Tartu Rakenduslikus Kolledžis automaalri kutsemeistrivõistlus.
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli tublid automaalrid Meree Erm ning Ansela Känna saavutasid võistlusel 2. ja 3. koha.


Võistlusülesandeks on vigastuse (mõlgi) eemaldamine detaililt (sõiduauto esitiib), pahteldamine, kruntimine, värvimine ja lakkimine. Lisaks detaili sisene värvi hajutus ja detaili lakkimine. Veel tuleb võistlejal lahendada valikvastustega teooriatest, mis sisaldab 60 erialast küsimust. Jooksvalt tuleb lahendada ka mõni erialaga seotud lisaülesanne.

Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused: eeltöö protsessid, värvimis-ja lakkimistehnika, iseseisvalt sobivate töövõtete ja vahendite valimine ja töökohal puhtuse hoidmine.

Lisainfo www.noormeister.ee » ja Facebookis ».

Võistlusülesandeks on vigastuse (mõlgi) eemaldamine detaililt (sõiduauto esitiib), pahteldamine, kruntimine, värvimine ja lakkimine. Lisaks detaili sisene värvi hajutus ja detaili lakkimine. Veel tuleb võistlejal lahendada valikvastustega teooriatest, mis sisaldab 60 erialast küsimust. Jooksvalt tuleb lahendada ka mõni erialaga seotud lisaülesanne.

Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused: eeltöö protsessid, värvimis-ja lakkimistehnika, iseseisvalt sobivate töövõtete ja vahendite valimine ja töökohal puhtuse hoidmine.

Lisainfo www.noormeister.ee » ja Facebookis ».