News

3. kursuse autoerialade õppereis Paljassaare reoveepuhastusjaama 16. April ulle.ramo

Paljassaare reoveepuhastusjaamas tutvustatakse õpilastele, kuidas saab Tallinnast ja selle lähivaldadest kogutud reo- ja sademevesi puhtaks ja mida tehakse reoveesettega ning selle töötlemisel eralduva biogaasiga.


Oma põhiülesannete kõrval – joogivee tootmine ja reovee puhastamine – toetab ettevõte keskkonnateadlikkuse ja vastutustundliku mõtteviisi edendamist, üheks eesmärgiks on ka tõsta noorte huvi ja teadlikkust veest ning säästvast arengust laiemalt.

Reoveesettest kompost läheb mullaviljakuse parandamiseks, biogaasi abil toodetakse sooja ning reoveest saadud biometaan kulub autokütuseks. Käivitumas on ka oma koostootmisjaam, kus toodetav elekter läheb soojatootmiseks. Hea näide ettevõttesisese ringmajanduse arendamisest. Ettevõte peab oluliseks inimeste teadlikkuse tõstmist, et muuta reovee puhastamine odavamaks ja seeläbi alandada vee hinda.

Oma põhiülesannete kõrval – joogivee tootmine ja reovee puhastamine – toetab ettevõte keskkonnateadlikkuse ja vastutustundliku mõtteviisi edendamist, üheks eesmärgiks on ka tõsta noorte huvi ja teadlikkust veest ning säästvast arengust laiemalt.

Reoveesettest kompost läheb mullaviljakuse parandamiseks, biogaasi abil toodetakse sooja ning reoveest saadud biometaan kulub autokütuseks. Käivitumas on ka oma koostootmisjaam, kus toodetav elekter läheb soojatootmiseks. Hea näide ettevõttesisese ringmajanduse arendamisest. Ettevõte peab oluliseks inimeste teadlikkuse tõstmist, et muuta reovee puhastamine odavamaks ja seeläbi alandada vee hinda.