News

Riigikaitseõpetus Vana-Vigalas 22. March Urmas Liitmäe

Meie kooli riigikaitseõpetuse tunde külastas Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi õpetaja Aimur Peerna, kes on tegevteenistuja ja auastmelt veebel. Peerna õpib Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika kursusel magistriõppes ning sooritas Vana-Vigalas praktikat.


Teemasid mida käsitleti oli mitu - kaitsevägi ja selle ülesehitus Eestis, auastmed kaitseväes, NATO ja Eesti.
Meie kaitsevägi on üles ehitatud reservväe põhimõttel - kui peaks toimuma sõjaline konflikt, siis koondatakse kõik reservväelased teenistusse, mis annab suure osa meie sõdurite isikkoosseisuks.
Eesti kaitseväe juhataja on kindral Martin Herem, kellele see auaste anti alles hiljuti presidendi poolt. Kindrali auaste antakse ainult kõige kõrgemale tegevteenistujale, kelleks on
ainult kaitseväe juhataja. Eestis on seni kolm kindralit, neist kaks eelnevat on olnud kaitseväe juhatajad Ants Laaneots ja Riho Terras.
NATOga on Eesti väga tihedalt seotud - liitusime selle sõjalis-poliitilise ühendusega 2004. aastal. Hetkel asub ka Eestis NATO diviisi peakorter, kust juhitakse sõjalisi operatsioone.
Lisaks viidi läbi õpilastele lühikoolitus riviõppest. Esmased teadmised olid seisak rivis: valvel, vabalt, kohendu ning pöörded- vasak pool, parem pool, ümber pöörd. Veel selgitati rivis pöördumisi nii üksikult kui kogu jaole. Alati tuleb vastata selge ja kõlava häälega - kui ülemus pöördub kellegi poole, siis vastus on selgelt ja kõlavalt MINA!


Kahe kuu pärast ootab ees meie õpilasi riigikaitselaager, aga sellest kõigest juba edaspidi.

Teemasid mida käsitleti oli mitu - kaitsevägi ja selle ülesehitus Eestis, auastmed kaitseväes, NATO ja Eesti.
Meie kaitsevägi on üles ehitatud reservväe põhimõttel - kui peaks toimuma sõjaline konflikt, siis koondatakse kõik reservväelased teenistusse, mis annab suure osa meie sõdurite isikkoosseisuks.
Eesti kaitseväe juhataja on kindral Martin Herem, kellele see auaste anti alles hiljuti presidendi poolt. Kindrali auaste antakse ainult kõige kõrgemale tegevteenistujale, kelleks on
ainult kaitseväe juhataja. Eestis on seni kolm kindralit, neist kaks eelnevat on olnud kaitseväe juhatajad Ants Laaneots ja Riho Terras.
NATOga on Eesti väga tihedalt seotud - liitusime selle sõjalis-poliitilise ühendusega 2004. aastal. Hetkel asub ka Eestis NATO diviisi peakorter, kust juhitakse sõjalisi operatsioone.

Lisaks viidi läbi õpilastele lühikoolitus riviõppest. Esmased teadmised olid seisak rivis: valvel, vabalt, kohendu ning pöörded- vasak pool, parem pool, ümber pöörd. Veel selgitati rivis pöördumisi nii üksikult kui kogu jaole. Alati tuleb vastata selge ja kõlava häälega - kui ülemus pöördub kellegi poole, siis vastus on selgelt ja kõlavalt MINA!


Kahe kuu pärast ootab ees meie õpilasi riigikaitselaager, aga sellest kõigest juba edaspidi.