Vastuvõttude korraldamine turismiettevõttes


Sihtrühm:

 • Õppele on oodatud turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt, kes vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste pakkumiseks. Aga ka need huvilised, kes soovivad leida tööd teenindussektoris või alustada ettevõtlusega.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 10.-11. märts 2023
 • 24.-25. märts 2023
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK kokkade ja kondiitrite õppeköögis.

Koolituse kogumaht on 32 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 32 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 0 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Koolituse lõpuks õppija:

 • Planeerib ja korraldab oma tööd, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni, vastavalt teenindusstandardile.
 • Kasutab oma töölõikudes asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tunneb ja oskab koostada  menüüd vastuvõtulaudadele, oskab teenindada peolaua kliente.
 • Valmistab toidud vastuvõtulauale.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Õppele on oodatud turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt, kes vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste pakkumiseks. Aga ka need huvilised, kes soovivad leida tööd teenindussektoris või alustada ettevõtlusega.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 10.-11. märts 2023
 • 24.-25. märts 2023
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK kokkade ja kondiitrite õppeköögis.

Koolituse kogumaht on 32 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 32 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 0 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Koolituse lõpuks õppija:

 • Planeerib ja korraldab oma tööd, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni, vastavalt teenindusstandardile.
 • Kasutab oma töölõikudes asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tunneb ja oskab koostada  menüüd vastuvõtulaudadele, oskab teenindada peolaua kliente.
 • Valmistab toidud vastuvõtulauale.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.