Meie lood

Aasta tugispetsialisti nominent 2020 - Liina Kikas 08. oktoober ulle.ramo

Teie ees on aasta õpetaja konkursi “Eestimaa õpib ja tänab” aasta tugispetsialisti nominent – Liina Kikas!


Liina Kikas on Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli eripedagoog-nõustaja, kes tegeleb haridusliku erivajadusega ning käitumisprobleemidega õpilastega. Lisaks õpilaste õpetamisele, nõustamisele ja toetamisele juhib ta koolis ka kõnealust õppesuunda.

Liina on oma tööga väga hästi toime tulnud juba alates 2005. aastast, ehkki distantsõppe ajal tekkis tal tõsine lisakoormus kõigi õpilaste e-õppe rakendamisega. Tema eestvõttel töötatakse järjest välja sihtgrupile sobilikke materjale, toetatakse õpilasi arvutiga hakkama saamisel ning vajadusel ka arvuti muretsemisel.

Liina tegeleb õppimist takistavate probleemide lahendamisega ning otsib tihti isiklikult riideid, jalatseid või mõnda muud õpilasele hädavajalikku asja. Tema ülesanne on võimaldada õpilastele tugiõpetaja ning sageli on ta selleks ise. Ta on võtmeisik, kelle eestvõttel toimub õpilaste õppetöös edasijõudmise ning sotsiaalse toimetulemise hindamine.

Väga aktiivselt tegeleb Liina õpilastega ka õppevälisel ajal. Tema eestvedamisel osalevad erivajadusega õpilased tantsu- ja spordivõistlustel, käivad välisriigis lõpuekskursioonil. 2018. aastal rajati Liina eestvedamisel kooli staadionile välijõusaal.

Lisaks on Liina ka kooli tugirühma juht, mille eesmärk on lahendada ja võimalusel ennetada õpilaste koolist väljalangemist põhjustavaid probleeme. Õpilaste tarbeks töötab ta pidevalt välja jõukohaseid õppe- ja juhendmaterjale.

Liina teeb koostööd HEV ja TÕK õpilasi õpetavate põhikoolide ja tugikeskustega üle Eesti, osaleb üleriigilistes töögruppides ning tegeleb aktiivselt kooli võimaluste tutvustamisega.

Liina on väga hea suhtleja, kes oskab tulemuslikult pidada keerulisi ja delikaatseid läbirääkimisi ning osaleb aktiivselt kogukondlikes tegevustes.

Aasta tugispetsialisti nominentideks olid lisaks Liinale veel Iris Degtjov Kärdla Rajaleidja Keskusest ja Deili Matson Vaimastvere Koolist. Aasta tugispetsialisti laureaat selgus 3. oktoobril Alexela kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal. Aasta tugispetsialisti laureaadiks osutus Iris Degtjov Rajaleidja Keskusest Kärdlas.

Palju õnne kõigile nominentidele ja laureaatidele!

Eriti uhked oleme sinu üle Liina!

Liina Kikas on Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli eripedagoog-nõustaja, kes tegeleb haridusliku erivajadusega ning käitumisprobleemidega õpilastega. Lisaks õpilaste õpetamisele, nõustamisele ja toetamisele juhib ta koolis ka kõnealust õppesuunda.

Liina on oma tööga väga hästi toime tulnud juba alates 2005. aastast, ehkki distantsõppe ajal tekkis tal tõsine lisakoormus kõigi õpilaste e-õppe rakendamisega. Tema eestvõttel töötatakse järjest välja sihtgrupile sobilikke materjale, toetatakse õpilasi arvutiga hakkama saamisel ning vajadusel ka arvuti muretsemisel.

Liina tegeleb õppimist takistavate probleemide lahendamisega ning otsib tihti isiklikult riideid, jalatseid või mõnda muud õpilasele hädavajalikku asja. Tema ülesanne on võimaldada õpilastele tugiõpetaja ning sageli on ta selleks ise. Ta on võtmeisik, kelle eestvõttel toimub õpilaste õppetöös edasijõudmise ning sotsiaalse toimetulemise hindamine.


Väga aktiivselt tegeleb Liina õpilastega ka õppevälisel ajal. Tema eestvedamisel osalevad erivajadusega õpilased tantsu- ja spordivõistlustel, käivad välisriigis lõpuekskursioonil. 2018. aastal rajati Liina eestvedamisel kooli staadionile välijõusaal.

Lisaks on Liina ka kooli tugirühma juht, mille eesmärk on lahendada ja võimalusel ennetada õpilaste koolist väljalangemist põhjustavaid probleeme. Õpilaste tarbeks töötab ta pidevalt välja jõukohaseid õppe- ja juhendmaterjale.

Liina teeb koostööd HEV ja TÕK õpilasi õpetavate põhikoolide ja tugikeskustega üle Eesti, osaleb üleriigilistes töögruppides ning tegeleb aktiivselt kooli võimaluste tutvustamisega.

Liina on väga hea suhtleja, kes oskab tulemuslikult pidada keerulisi ja delikaatseid läbirääkimisi ning osaleb aktiivselt kogukondlikes tegevustes.

Aasta tugispetsialisti nominentideks olid lisaks Liinale veel Iris Degtjov Kärdla Rajaleidja Keskusest ja Deili Matson Vaimastvere Koolist. Aasta tugispetsialisti laureaat selgus 3. oktoobril Alexela kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal. Aasta tugispetsialisti laureaadiks osutus Iris Degtjov Rajaleidja Keskusest Kärdlas.

Palju õnne kõigile nominentidele ja laureaatidele!

Eriti uhked oleme sinu üle Liina!