Tootefotod - pildistamine ja fototöötlus. Infomaterjalide kujundamine veebi ja trüki jaoks vabavaralise kujundustarkvaraga Canva

Koolituse sihtrühmaks on täiskasvanud õppijad, kes ei oma erialast haridust IT-valdkonnas, toodete pildistamisel ja fototöötlusel ega veebi ja trükiste kujundamisel.


Sihtrühm:

 • Omab keskharidust
 • Arvutikasutamisesoskus kesktasemel
 • Veebikasutamisesoskus kesktasemel
 • Üks elatusallikas on käsitöö valdkond
 • Vajadus luua ja jagada visuaalset infot

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Baasteadmised veebi ja arvuti kasutamisel
 • Omab fotokaamerat

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 13.-14.08.2021
 • 20.-21.08.2021
 • 27.08.2021 

Õpe toimub Vana-Vigala TTK tavaklassis, keraamika klassi fotostuudios ja arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 48 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 40 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamisel omavad koolitatavad paremaid pildistamise, fototöötluse ning infomaterjalide kujundamise ja küljendamise oskusi, mille läbi saab oma toodet paremini turundada ja müüa.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Omab keskharidust
 • Arvutikasutamisesoskus kesktasemel
 • Veebikasutamisesoskus kesktasemel
 • Üks elatusallikas on käsitöö valdkond
 • Vajadus luua ja jagada visuaalset infot

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Baasteadmised veebi ja arvuti kasutamisel
 • Omab fotokaamerat

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 13.-14.08.2021
 • 20.-21.08.2021
 • 27.08.2021 

Õpe toimub Vana-Vigala TTK tavaklassis, keraamika klassi fotostuudios ja arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 48 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 40 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 8 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamisel omavad koolitatavad paremaid pildistamise, fototöötluse ning infomaterjalide kujundamise ja küljendamise oskusi, mille läbi saab oma toodet paremini turundada ja müüa.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.