Mootorsõidukidiagnostik

Tasuta koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimuse (RKT) raames 

2024. aasta VÕTI RKT koolitused viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“.


Kellele: Erialase tasemehariduseta isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi
kaasaegsete sõidukite hooldamiseks ja rikete leidmiseks – kõrvaldamiseks. Samuti
täiskasvanud, kes töötavad või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse ja
kelle erialased teadmised ja oskused vajavad täiendamist või uuendamist.

Aeg: 19.10-30.11 (Hetkel on kuupäevad informatiivsed. Koolituse täpsed toimumise kuupäevad selguvad augustis 2024.)

Koolitusgrupi suurus: Osalejate arv 8-10 inimest.

Maht: 32 tundi (8 auditoorset/ 24 akadeemilist) 

 • Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT) finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

 • Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse vastavalt osalemise tingimustele (lähtudes lõpetamise nõuetest).

  ESF programmi raames koolitusetel VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:

  - erialase tasemehariduseta täiskasvanud
  - keskhariduseta täiskasvanud
  - aegunud oskustega täiskasvanud.

Toimumiskoht: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool,  Vana-Vigala, Raplamaa, õppetöökoda 1 (Pikk 5, Vana-Vigala)

Õppe sisu:

 Auditoorne osa: 8 tundi
• auto diagnoosimine: diagnoosimisvahendid ja –meetodid, omadiagnoosimissüsteemi
(OBD) ehituse ja toimimise ülesehitus,
• OBD- seadmed;
• auto arvutivõrkude vajadus ja tööpõhimõtted;
• arvutivõrgu infovahetus: võrgukiirused, võrkudevaheline infovahetus jne;
• auto arvutivõrgu diagnoosimine: arvutivõrkude rikked jne.
• ProDiags programm, selle kasutus.
Praktiline osa: 24 tundi
• praktiline auto diagnoosimine (6h);
• praktiline töö erinevate diagnoosimisseadmetega (6h);
• praktiline töö auto arvutivõrgu rikete tuvastamiseks (6h);
• praktiline töö rikkemälude ja -koodide lugemiseks ning veakoodi tühjendamiseks
juhtploki veamälust (4h);
• praktilise testi sooritus õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks (2h). Jne.

Õpiväljundid:

oskus diagnoosida: mootorielektroonikat; jõuülekannet; siinivõrkusid; elektriseadmeid, - seadistusi ja mugavussüsteeme; juhtimisseadmeid ja veermikku; kliimaseadmeid (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed); turvaseadmeid; mootorsõidukite hüdraulilisi ja pneumaatilisi tööseadmeid.

Koolitust viib läbi:

 

Registreerimine koolitusele  SIIN (täpsustus august 2024)

 

Kellele: Erialase tasemehariduseta isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi
kaasaegsete sõidukite hooldamiseks ja rikete leidmiseks – kõrvaldamiseks. Samuti
täiskasvanud, kes töötavad või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse ja
kelle erialased teadmised ja oskused vajavad täiendamist või uuendamist.

Aeg: 19.10-30.11 (Hetkel on kuupäevad informatiivsed. Koolituse täpsed toimumise kuupäevad selguvad augustis 2024.)

Koolitusgrupi suurus: Osalejate arv 8-10 inimest.

Maht: 32 tundi (8 auditoorset/ 24 akadeemilist) 

 • Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT) finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

 • Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse vastavalt osalemise tingimustele (lähtudes lõpetamise nõuetest).

  ESF programmi raames koolitusetel VÕTI prioriteetseteks sihtrühmadeks on:

  - erialase tasemehariduseta täiskasvanud
  - keskhariduseta täiskasvanud
  - aegunud oskustega täiskasvanud.

Toimumiskoht: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool,  Vana-Vigala, Raplamaa, õppetöökoda 1 (Pikk 5, Vana-Vigala)

Õppe sisu:

 Auditoorne osa: 8 tundi
• auto diagnoosimine: diagnoosimisvahendid ja –meetodid, omadiagnoosimissüsteemi
(OBD) ehituse ja toimimise ülesehitus,
• OBD- seadmed;
• auto arvutivõrkude vajadus ja tööpõhimõtted;
• arvutivõrgu infovahetus: võrgukiirused, võrkudevaheline infovahetus jne;
• auto arvutivõrgu diagnoosimine: arvutivõrkude rikked jne.
• ProDiags programm, selle kasutus.
Praktiline osa: 24 tundi
• praktiline auto diagnoosimine (6h);
• praktiline töö erinevate diagnoosimisseadmetega (6h);
• praktiline töö auto arvutivõrgu rikete tuvastamiseks (6h);
• praktiline töö rikkemälude ja -koodide lugemiseks ning veakoodi tühjendamiseks
juhtploki veamälust (4h);
• praktilise testi sooritus õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks (2h). Jne.

Õpiväljundid:

oskus diagnoosida: mootorielektroonikat; jõuülekannet; siinivõrkusid; elektriseadmeid, - seadistusi ja mugavussüsteeme; juhtimisseadmeid ja veermikku; kliimaseadmeid (sõitjateruumi soojendus-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed); turvaseadmeid; mootorsõidukite hüdraulilisi ja pneumaatilisi tööseadmeid.

Koolitust viib läbi:

 

Registreerimine koolitusele  SIIN (täpsustus august 2024)