Infomaterjalide kujundamine Canvas


Sihtrühm:

 • Koolituse sihtrühmaks on käsitöö valdkonnas (ka teistes loomevaldkonnas) töötavad inimesed, kellel puuduvad digioskused infomaterjalide loomiseks.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Osalejal on baasteadmised arvuti kasutusest ning valmisolek loomaks kasutaja veebikeskkonnas Canva.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 22.-23. aprill
 • 06.-07. mai 
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 26 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 4 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel tunneb õpilane infomaterjalide loomise põhimõtteid ja oskab kasutada vabavaralist sisuloome keskkonda Canva.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Koolituse sihtrühmaks on käsitöö valdkonnas (ka teistes loomevaldkonnas) töötavad inimesed, kellel puuduvad digioskused infomaterjalide loomiseks.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded:

 • Osalejal on baasteadmised arvuti kasutusest ning valmisolek loomaks kasutaja veebikeskkonnas Canva.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 22.-23. aprill
 • 06.-07. mai 
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK arvutiklassis.

Koolituse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 26 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 4 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel tunneb õpilane infomaterjalide loomise põhimõtteid ja oskab kasutada vabavaralist sisuloome keskkonda Canva.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.