Lasergraveer-lõikepingi baaskursus


Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, käsitöölistele ja metallitööstuses töötavatele inimestele, kes soovivad laiendada oma oskuspagasit.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppe alustamise eelduseks on algtasemel arvutikasutusoskus.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 21. jaanuar
 • 27.-28. jaanuar
 • 10.-11. veebruar
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK peahoones.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 42 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 10 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • mõistab lasergraveer-lõikepingi tööpõhimõtteid;
 • kavandab ja loob faile laserlõikamiseks, kasutades selleks sobivaid programme;
 • valmistab jooniste põhjal tooteid lasergraveer-lõikepingil;
 • järgib oma töös töötervishoiu-ja ohutuse nõudeid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Sihtrühm:

 • Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, käsitöölistele ja metallitööstuses töötavatele inimestele, kes soovivad laiendada oma oskuspagasit.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded:

 • Õppe alustamise eelduseks on algtasemel arvutikasutusoskus.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

 • 21. jaanuar
 • 27.-28. jaanuar
 • 10.-11. veebruar
 • Õpe toimub Vana-Vigala TTK peahoones.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, millest:

 • kontaktõpet 42 akadeemilist tundi;
 • iseseisvat tööd 10 akadeemilist tundi.

Teemad on täpsemalt õppekavas (PDF)

Õpiväljundite saavutamsel õppija:

 • mõistab lasergraveer-lõikepingi tööpõhimõtteid;
 • kavandab ja loob faile laserlõikamiseks, kasutades selleks sobivaid programme;
 • valmistab jooniste põhjal tooteid lasergraveer-lõikepingil;
 • järgib oma töös töötervishoiu-ja ohutuse nõudeid.

Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus.

Koolitusele saad registreerida:

Koolitus viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.