Tööhõive uudised

Innove ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor

Rahastatakse erinevaid nõustamisi ja koolitusi, tugiisiku võimalust, tööpraktikat tööandja juures, tööklubide tegevustes osalemist.


Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

         esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine - taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni;

         pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine - 2. taotlusvoor on avatud 22. augustist 2016 kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766