2020. aasta septembris alustavatele erialadele

Kutsekeskharidusõppe ja kutseõppe erialad:

Dokumentide vastuvõtt alates 01. veebruarist 2020.a.
 

Sisseastumisavalduse, ankeedi ja kinnitus-nõusoleku saate esitada alates 01. veebruarist - 21. augustini kas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.teel, kirja teel (postiaadressil: Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Raplamaa) või kohapeal.

Ainult avalduse esitamisest ei piisa, vastuvõtutingimuseks on vestlusele (vastuvõtukomisjoni) tulemine!

Vastuvõtukomisjonid toimuvad järgmistel kuupäevadel kell 10.00 - 16.00 :
19. Juuni 
24. Juuli
07. 
August
21. August

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid (esimesed kolm/neli eelistatavalt elektrooniliselt):

 

Lisaks veel:

  • Tervisekaart (kui õpilaskandidaat on alaealine)
  • Tervisetõend (toitlustuserialadele või kodumajanduserialale sisseastujatele)
  • Iseloomustus (nõutav hariduslike erivajadustega ja põhihariduseta noorte õppima asumisel)
  • Üleminekuplaan/tööpass (nõutav hariduslike erivajadustega noorte õppima asumisel)

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766