Vana-Vigala TTK missiooniks on kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada temas valmisolek elus ja tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ja võimetele.

 

 Tule kohale ja leia oma kutse Vigalast!

*- erialale saab sisse astuda ka lihtsustatud põhihariduse omandanu.

**- Kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis- põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel ettenähtud valikainete raames esmaste kutse-, eri- ja ametialaste kompetentside omandamiseks. Õpingute alustamiseks on nõutud, et omandatud on 7 klassi põhiharidust ja toimub paralleelne õpingute jätkamine põhikooli 8. või 9. klassis.

2. taseme õppekavadel õppima asumiseks ei ole vaja põhikooli lõputunnistust, õpilased saavad kooli lõpetamisel lihtsate tööde ja abitööde tegemise oskused. Õppima ootame eelkõige põhikooli lihtsustatud ja toimetuleku õppekaval lõpetanuid.

3. tasemel õppijad saavad kooli lõpetamisel oskustöölise kutse erinevate valdkondade lihtsamates ametites, näiteks abikokk või puhastusteenindaja. Õppima asumiseks ei ole vajalik põhikooli lõputunnistus. Õppima ootame kõiki, kes soovivad alustada oma töömeheteed spetsialisti käe all lihtsamate tööde tegemisega.

4. tasemel õppijad saavad kooli lõpetamisel oskustöölise kutse erinevate valdkondade keerukamates ametites, näiteks kondiiter, pagar, sepp, maaler, autokeretehnik, automaaler.

4. taseme kutsekeskhariduse õppekavadel on eelduseks põhihariduse olemasolu, kuid võivad õpinguid alustada ka need, kel vanust vähemalt 22 aastat, sõltumata sellest, kas nad on eelnevalt põhikooli lõpetanud või ei.

5. tasemel õppijad saavad kooli lõpetamisel keskastme spetsialisti kutse. Õppima ootame, neid, kel keskharidus omandatud, kuid ka neid, kes on omandanud kutsekeskhariduse samas valdkonnas.  

Põhikoolide lõpetajaid ootame õppima 3-aastastele, kõiki teisi (ka täiskasvanuid) kuuekuulistele, aastastele või pooleteiseaastastele õpingutele.

Aasta üritused

Uudised

Täiskasvanute lühikoolitused

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766