Leonardo da Vinci programmi raames toimunud lähetus- ja praktikaprojektid.

 

 1.Profssionaalsed oskused Euroopa tööturul - POET

 

Projekti kestvus: 2011 - 2012

 

Partnerid:

Praktikaprojektis osalesid:
Sepatöö, auto, suurköögikoka, koka ja toimetuleku õppekava (TÕK) alusel õppivad õpilased.

Peaeesmärgiks oli võimaldada õppekava mitmekülgset täitmist koolis õppivatele noortele, ka neile noortele, kellel on ühiskonnaelus osalemiseks vähem võimalusi (HEV, TÕK õpilased tervislikel ja sotsiaalsetel põhjustel) erialaliseks enesetäiendamist ühes Euroopa riigis, mis avaldas mõju isiklikule arengule, parandas vöörkeeleoskuse taset, laiendas silmaringi ning arendas elukestva õppe võtmepädevusi (algatusvõime ja ettevõtlikkus, õppimisoskus, isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus jne). Projekti ette valmistades leiti igale sihtrühmale vastuvõtvad ettevõtted koos tugiisikutega, kes olid valmis töötama Eesti noortega. 

 

Avaldatud artiklid projekti kohta

Leonardo da Vinci programmiga Euroopasse ja tagasi lk 3

Õpiränne viis nelja riiki - Raplamaa Sõnumid 09. juuni 2012

Noored sepad sillutasid teed kutsekoolide õpilasvahetuseks

Esten mögan's schlicht"- Zwei Schmiede aus dem estnischen Partnerlandkreis machen Praktikum in der Meisterschule und bei DEKRA - Saksamaa Kaiserslaterni leht 

 

Video

Professionaalsed oskused Euroopa tööturul

Mobility and co-operation projects under the Leonardo da Vinci programme

 

 

2. „Professional skills on the European labour market "

Project duration: 2011-2012

 

Project partners:

 • DEKRA Akademie GmbH - Germany
 • Ammattiopisto Luovi - Finland
 • Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes Eupen V.O.G - Belgium
 • Landesberufsschule Pinkafeld - Austria
 • Beratungs-Service Betrieb in Hamburg - Germany
 • Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb - Austria
 •  

Project participants: students from the blacksmithing, cookery, automotive and housekeeping (students on the national curriculum for handicapped children) departments.

 

The aim of the project was to provide students with a more diverse way of completing their curriculum, including students who have fewer opportunities for participating in the society (SEN, handicapped, health and social reasons), and to provide an opportunity for self-improvement in their speciality in an European country, which influenced personal development, improved their foreign language level, broadened their minds, and developed the key competencies of lifelong learning (entrepreneurship, learning skills, personal, cultural, social and national competencies etc.).
During preparation for the project receiving organisations and supervisors, who were willing to work with the Estonian youth, were found for every group.

 

Project publications:

Leonardo da Vinci programmiga Euroopasse ja tagasi lk 3

Õpiränne viis nelja riiki - Raplamaa Sõnumid 09. juuni 2012

Noored sepad sillutasid teed kutsekoolide õpilasvahetuseks

Esten mögan's schlicht"- Zwei Schmiede aus dem estnischen Partnerlandkreis machen Praktikum in der Meisterschule und bei DEKRA - Saksamaa Kaiserslaterni leht

 

 

3. Sotsiaalsed oskused tulevasel töökohal - SOTT

Projekti kestvus: 2012- 2013

 

Partnerid:

Projektis osalesid:

 • autodiagnostika eriala - üks õpilane kolm nädalat Kuopio's
 • toimetuleku õppekava (TÕK) alusel kodumajanduse eriala - kolm õpilast koos saatja-õpetajaga kaks nädalat Vanhamäel

Projekti eesmärgiks oli uue oskusteabe omandamine, toimetulek uue kultuurilise taustaga keskkonnas, oma kogemuste ja teadmiste teavitamine, sotsiaalsete oskuste täiendamine ning ettevõtte ja koolitusasutuse vahelise koostöö tugevdamine. Samuti parandada võõrkeeleoskust.

Antud projekti tulemusena õpilased said uusi täiendavaid teadmisi vahetus tööprotsessis, suurenes teadlikkus kultuuridevahelisest kompetentsist, võimalus kasutada häid praktilisi soovitusi õppetöö käigus ja edaspidises elus.

Õpiränne on töös õppimine, mis võimaldab saada uusi oskusi ja kogemusi, mis erinevad igapäevasest praktilisest õppest Vana – Vigalas. Suur osatähtsus on isiklikule arengule ja erialase pädevusele.

Osalejatele väljastati Europassi tunnistus.

 

Avaldatud artiklid projekti kohta

Raplamaa Sõnumid "Tubli töö on inimese väärikuse autasu" autor Ene Raud 19.06.2013

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

 

4. Sotsiaalsed oskused tulevasel töökohal - SOTT

Projekti kestvus: 2012- 2013

 

Partnerid:

 

Projektis osalejad:

 • autodiagnostika eriala - üks õpilane kolm nädalat Kuopio's

 • toimetuleku õppekava (TÕK) alusel kodumajanduse eriala - kolm õpilast koos saatja-õpetajaga kaks nädalat Vanhamäel

 

Projekti eesmärgiks on uue oskusteabe omandamine, toimetulek uue kultuurilise taustaga keskkonnas, oma kogemuste ja teadmiste teavitamine, sotsiaalsete oskuste täiendamine ning ettevõtte ja koolitusasutuse vahelise koostöö tugevdamine.

Samuti parandada võõrkeeleoskust.

 

Antud projekti tulemusena õpilased saavad uusi täiendavaid teadmisi vahetus tööprotsessis, suureneb teadlikkus kultuuridevahelisest kompetentsist, võimalus kasutada häid praktilisi soovitusi õppetöö käigus ja edaspidises elus.

 

Õpiränne on töös õppimine, mis võimaldab saada uusi oskusi ja kogemusi, mis erinevad igapäevasest praktilisest õppest Vana – Vigalas. Suur osatähtsus on isiklikule arengule ja erialase pädevusele.

 

Osalejatele väljastatakse Europassi tunnistus.

 

Avaldatud artiklid projekti kohta

Raplamaa Sõnumid "Tubli töö on inimese väärikuse autasu" autor Ene Raud 19.06.2013

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

 

EL logo 225

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766