1. Õppetöökodade hoone nr 1 renoveerimine ja sisustamine

Projekti kestvus: 2010 - 2011
Eraldatud toetus: 2 163 281.48 EUR

 

Projekti peaeesmärgiks oli kujundada tehnika- ja teeninduskool kaasaegseks õpikeskkonnaks ning uuendada praktiliseks väljaõppeks kasutatav õppetehnika.

 

Projekti käigus viidi läbi õppetöökoja täielik renoveerimine, mille raames remonditi konstruktsioone, vahetati välja veevarustuse-, kütte- ja kanalisatsioonitorustikke, paigaldati tulekahju signalisatsioon ning videovalve.

 

Kaasajastati vastavalt normidele, nõuetele ja eriala sobivusele praktika ruume nii infotehnoloogiliste vahendite kui ka mööbliga.

 

Projektijuht: Jaak Vapper

 

2. Kokanduse õppe- ja suurköögi seadmete pargi tehnoloogiline täiendamine

Projekti kestvus: 2008 - 2009
Eraldatud toetus: 26 012.04 EUR

 

Projekti peaeesmärgiks oli kaasajastada toitlustuse valdkonna õppekeskkonda kvaliteetse koolitustulemuse saavutamiseks ning valmistada ette õppureid koka kutsealal töötamiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 

Projekti põhitegevuseks oli kokanduse õppesuurköögile täiendavate, kaasaegsete seadmete soetamine ja paigaldamine vastavalt tööandjate ettepanekutele ning riiklike õppekavade - ja riikliku kutsekvalifikatsiooni eksamikeskuste nõuetele.

 

Projekti raames soetati järgnevad seadmed: põrandakaal, saumikser, elektripliit, gaasipliit, pliit Futura, Self Cooking Center, alus kombiahjule (2 tk), veepehmendaja (2 tk), plaatgrill, kuuma joogi seade, sügavkülmkapp, nõudepesumasin, eelpesulaud, eelpesudušš, köögivalamu sifoon, lõikelauad pöök (12 tk), lõikelaudade hoidik (2 tk), üldnuga (10 tk), leeklamp, leeklambi gaasiballoon, hakklihamasin.

 

Projekti tulemusena lisandus piirkonda juurde toitlustuseriala õppetöö korraldamiseks hästi sisustatud õppebaas, mille tulemusena paraneb ka õppekvaliteet. Õppebaasi arendamine võimaldab kasutusele võtta uusi õppemeetodeid tööharjumuste kujundamiseks ning teha koostööd ettevõtjatega.

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

3. Õpilaskodude ja õppehoonetevaheliste keskküttetrasside väljavahetamine

Projekti kestvus: jaan - dets 2009
Eraldatud toetus: 159 779.12 EUR

 

Projekti eesmärgiks oli tagada õpperuumide ja õpilaskodu küttesüsteemide töökindlus ning soojussäästlik töötamine.

 

Projekti käigus vahetati välja õpilaskodu, õppetöökodade hoone, peahoone vaheline keskküttetrassid (kogupikkus 442 m) ning paigaldati kuude hoonesse (teine, kolmas, neljas õpilaskodu, peahoone, õppetöökoda nr 1 ja 2) soojasõlm.

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

4. Õpilaskodu nr 3 ja 4 renoveerimine ja sisustamine

Projekti kestvus: 2011 – 2012.a
Eraldatud toetus: 5 023 263.84 EUR

 

Projekti eesmärgiks oli luua õpilastele mugav ja turvaline elukeskkond.

 

Projekti käigus renoveeriti kogu õpilaskodu ehituslik osa, hangiti uus sisustus. Igas sektsioonis saab olema kolm tuba ja köök. Renoveeriti dušširuum ja WC ning uuendati puhkeruumid õppe- ja iseseisvaks tööks ning sisustatakse mööbliga.

 

Projektijuht: Jaak Vapper

 

5. Peahoones asuvate kutseõpperuumide renoveerimine ja sisustamine

Projekti kestvus: 2012 - 2013.a
Eraldatud toetus: 2750 182.15 EUR

 

Projekti peaeesmärgiks oli luua ja arendada kooli peahoones kaasaegne õpikeskkond, mis soodustab õppurite igakülgset arengut.

 

Projekti käigus korrastati õppekorpuse välisfassaad, renoveeriti kaks esimest korrust, kuhu koondatakse õpetavate erialade teooriaklassid.

 

Ehitatakse välja erialaõppe toetamiseks arvutiklass. Esimese korruse ühte poolde arendati välja erivajadustega õpilaste õpetamiseks õppekompleks ning kokaeriala esmaseks praktiliseks väljaõppeks õppeköök.

 

Projektijuht: Jaak Vapper

 

6. Kokanduse -, kondiitriõppe ja kodumajanduse erialade õppebaaside täiendamine

Projekti kestvus: märts - oktoober 2015

Projekti nr 2.5.0201.15-0108 

 

Projektijuht: Maie Üürike

 

7. Õppeotstarbeliste IT seadmete soetamine

Projekti kestvus: märts - oktoober 2015

Projekti nr 2.5.0201.15-0107 

 

Projektijuht: Maie Üürike

EL Regionaalareng horisontaal

 

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766