1. "Lähme loodusesse õppima!" - Keskkonnaalased aktiivõppemeetodid Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis

Projekti periood: 23.01 - 23.10.2012

Projekti eesmärgiks oli läbi õpitegevuste ja aktiivõppemeetodite kujundada õpilaste keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi.

Eesti looduskeskustes õpiti tundma läbi praktiliste tegevuste looduse omapärasi.

Projekti käigus toimusid:

 • õppepäevad Nõval, Kablis, Matsalus, Sinisalu;
 • õppeekskursioonid;
 • loodusfotograafiakoolitus;
 • õppekäik ürditallu;
 • fotokonkurss: "Vana-Vigala neli palet";
 • õues õpe Vana-Vigala looduses (Hirvepark, mõisapark, Pilkuse raba);
 • talgutööd Vana-Vigala Hirvepargis;
 • õppepäev koos tuntud looduse inimesega.

Avaldatud artiklid projekti kohta

 

"Teadmisest tekib lugupidamine" lk 3

 

"Lähme loodusesse õppima" lk3

 

Kutsehariduse Uudiskiri "Läheme loodusesse õppima"

 Projekti "Läheme loodusesse õppima" pildigalerii

 

2. Linnud meie ümber

Projekti kestvus: jaan - sept 2010

Projekti eesmärgiks oli toetada erivajadustega õpilaste looduspädevuse kujunemist, orienteerumist eluslooduses läbi praktilise tegevuse kaudu.

Projekti käigus valmistasid õpilased 100 linnupesakasti, viibisid linnuvaatluse väliskoolitusel Nõval, täiendasid töölehti ja osalesid õppematkal Matsalus ning valmistasid õpimapi lindudest.

Kogu koolipere sai osaleda joonistus-, kirjandi- ja fotokonkursil „Linnud meie ümber" ning suveniiride valmistamisel. Parimaid osalejaid tunnustati.

Projektijuht: Maie Üürike

linnud

 

3. Vana – Vigala Tehnika- ja Teeninduskool keskkonnasõbralikuks kooliks

Projekti eesmärgid

 • õpetada noori rakendama igapäevaelus ressursisäästu võimalusi ning tarbima teadlikult
 • õpitu kaudu soovime suurendada koolipere teadlikkust keskkonnasäästlikult tegutsemise võimalustest
 • teavitada noori tervisliku elustiil keskkonnasäästlike tarbimisharjumustega
 • omandavad projekti vältel teadmised, oskused ja vilumused – kuidas igapäevaselt tarbida nii, et ei tekiks jäätmeid ja ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike

Projektitegevused

 • keskkonnateadlikkuse küsitlus läbiviimine
 • õppematk koos pikniku ja arutlusega loodusesse
 • õppekäik Järvakandi klaasitehasesse ning õppetund Järvakandi klaasimuuseumis
 • kaardistamine-Globaalsed keskkonnaprobleemid, vajadus säästvaks arenguks (Eesti olukord, Vana-Vigala olukord, minu kodukoht)
 • videoklipi ja posteri valmistamine
 • ühistegevusete /taaskasutuse/ töötuba jäätmetekke vältimiseks
 • viktoriini läbiviimine
 • seminar koos välislektoriga "Globaalsed keskkonnaprobleemid, vajadus säästvaks arenguks" -Eestis, Vana-Vigalas
 • teavitusürituse läbiviimine

Projekti on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui ka lastevanemad.

Projektijuht: Maie Üürike

 

4. Projekt  „Keskkonnateadlikkuse programm Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“

Projekti tegevused:

Õppekäigud:

 • Wile Farm – „Alpakast tooteni“
 • Puhta vee teemapark
 • Varbla külastuskeskus
 • Nõva külastuskeskus
 • Projektijuht: Maie Üürike
KIK logo RGB1

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766