1.„Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ toetus.

 

Projekti „Praktikasüsteemi arendamine Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis“ nr 2014-2020.1.05.17-0096

 

Projekti kogumaksumus on 7 326,49 eurot

 

Peamised tegevused:

  • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitus
  • Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitus, kes varem on osalenud praktikajuhendajate koolitusel ja ettevõtlusühenduste liikmete koolitus
  • Autoosakonna kutseõpetaja stažeerimine ettevõttes
  • Praktikud õppetöö läbiviijana auto- ja toitlustusosakonnas
  • Moodle keskkonnas praktikakorralduse loomine
  • Ümarlauad – koostöövõimalused tulevikus.
  • Rohkem infot projekti kohta saab projektijuhilt.

 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 03.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.11.2018;

 

Projekti toetatav tegevus on tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine, õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel, õppeasutuste praktikavõrgustiku laiendamine, õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures ja praktikute kaasamine õppetöösse;

 

Projektijuht: Ülle Rämo

 

 

 

Aasta üritused

Uudised

Täiskasvanute lühikoolitused

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766