Õpetaja

Õppeaine

Päev

Aeg

 

Ruum

Õpetaja

Õppeaine

Päev

Aeg

 

Ruum

Abel, Ira

sissejuhatus erialasse

K

17:30-18:15

 

Peahoone - 228 (sissejuhatus erialaõpingutesse, vene keel, esmaabi)

Asumets, Riina

puhastus-korrastustööd

T

16:30-17:15

 

Peahoone - 129 (puhastusteeninduse õppeklass)

Hermann, Kai

inglise keel

kokkuleppel

 

 

Peahoone - 227 (inglise keel)

Järv, Maret

esmaabi

K

17:30-18:15

 

Peahoone - 119 (tervishoiupunkt)

Kalda, Tiina

loodusained

T,K

08:00-08:30

 

Peahoone - 234 (bioloogia, keskkonnakaitse, lilleseade, klienditeenindus)

Kasesalu, Imbi

keemia

K

12:00-13:00

 

Peahoone - 209 (keemia)

Kikas, Liina

kehaline kasvatus

N

16:30-18:00

 

Peahoone - 102 (kehalise õpetaja kabinet)

Kiri, Joonas

sepatöö eriala kutseõpe

N

16:30-17:15

 

Õppetöökoda - 218 (seppade õppekonsultatsiooniklass)

Käär, Aavo

ehituseriala kutseõpe

N

16:30-17:15

 

Õppetöökoda - 121 (ehituse õppetöökoda)

Laats, Agni

arvutiõpetus

kokkuleppel

 

 

Õppetöökoda - 107 (arvutiklass)

Lehtsalu, Tiina

toitlustuseriala kutseõpe

kokkuleppel

 

 

 

Liitmäe, Urmas

ehituseriala kutseõpe

T

16:30-17:15

 

Õppetöökoda - 217 (ehituseriala õppeklass)

Noppel, Neeme

autoeriala kutseõpe

N

17:30-18:15

 

Õppetöökoda - 108 (automaalri õppetöökoda nr 2)

Nööp, Helgi

sotsiaalained- inimeseõpetus

T

16:30-17:15

 

Peahoone - 125 (sotsiaalained)

Ojavee, Kersti

töökeskkond

kokkuleppel

17:30-18:15

 

Õpilaskodu nr.4 - 101

Orav, Hillar

matemaatika

T

16:30-17:15

 

Peahoone - 230 (matemaatika)

Otsing, Mati

autoeriala kutseõpe

kokkuleppel

 

 

 

Pool-Juhkanson, Elle

kondiitri eriala kutseõpe

K

17:15-18:00

 

Peahoone - 133 (kokandus, kondiiter)

Rand, Katrin

toitlustuseriala kutseõpe

K

17:15-18:00

 

Peahoone - 201 (kokanduse teooria)

Raud, Ene

eesti keel ja kirjandus

T

16:30-17:15

 

Peahoone - 232 (eesti keel)

Rego, Inge

toitlustuseriala kutseõpe

K

17:15-18:00

 

Peahoone - 201 (kokanduse teooria)

Rego, Marne

autoeriala kutseõpe

N

17:15-18:00

 

Õppetöökoda - 104 (autoplekksepa õppetöökoda)

Reigo, Rein

füüsika, keemia

N

16:30-17:15

 

Peahoone - 231 (füüsika, keemia)

Saareleht, Jüri

puidueriala kutseõpe

N

17:00-17:45

 

Õppetöökoda - 117 (puidukäsitöö õppetöökoda)

Vedam, Kalju

puidueriala kutseõpe

N

16:00-16:45

 

Õppetöökoda - 210 (puidukäsitöö õppekonsultatsiooniklass)

Viin, Mati

autoeriala kutseõpe

E

16:30-17:15

 

Õppetöökoda - 205 (automaalrite õppekonsultatsiooni klass)

Viirma, Anne

sotsiaalained

E

16:30-17:15

 

Peahoone - 226 (ajalugu, ühiskond, puhastuskorrastustööd)

Üürike, Maie

majandus, ettevõtlus, kunst

kokkuleppel

12:30-13:30

 

Peahoone - 229 (saksa keel, majandus, ettevõtlus, tööseadusandlus)

Aasta üritused

Uudised

Vana-Vigala Hariduse tn 2; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Tel +372 482 4545; Mob +372 505 2766